We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tatlı dil sandıktan çıktı

8 0 0
06.05.2019

Tarih boyunca dünya üzerinde yaşamakta olan ve “72 millet” olarak seslendirilen çeşitli ırklar ve kavimler değişik diller konuşmuşlardır.

Kutsal kitaplara ve Babil efsanesine göre, “…Ve bütün dünyanın dili bir ve sözü birdi…”

Tarihi İpek ve Kral Yolu üzerinde önemli bir ticaret, kültür ve yönetim merkezi olan,imparatorların ele geçiirmek için can attıkları , Şinar diyarında,göklere gururla yükselen , görkemli kulesi ile dünyaya kafa tutan Babil şehrinde,RAB dil birliğini kuırdu ve bir süre sonra, “…Birbirlerinin dilini anlamasınlar diye, onların dilini orada (Babil’de) karıştıralım…” diyen RAB bu birliği bozarak değişik diller konuşan kavimleri yer yüzüne dağıttı.

Değişik dillere ve kültürlere sahip kavimler , çeşitli nedenlerle ve amaçlarla doğudan batıya, kuzeyden güneye her zaman hareket halinde oldular.

Dil ve tarih araştırmaları geçmişten günümüze dil ve insanlar konusuna geniş yer vermişlerdir. Dil üzerine çalışan bilim insanları ve eğitimciler ile ülkelerin yöneticileri dil konusunu ilk sıraya almak zorunda kalmışlardır.

Kaşgarlı Mahmut’un 11.yüzyılda kaleme aldığı ünlü Türk Dili ve kültürü eseri “Divan-ı Lügat-it Türk”-Türkçenin Büyük Sözlüğü ve Balasagunlu Yusuf Has Hacip’in eseri “Kutadgu Bilig”-Mutluluk bilgisi eserleri ,........

© Sonsöz