We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Denizlerkeki tehlike

3 0 0
29.04.2019

Denizlerdeki kirlilik büyük bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.Deniz üstü ve deniz altı kirliliği üzerinde durmalı ve düşünmeliyiz. Evsel atıklar göllere, akarsulara akarak denizlere sinsice ulaşmakta.İnsanlar ve tüm canlılar için sorunlar yaratmakta.Bu sorunları gidermek için bilimsel ve teknik çözümler üretmeliyiz. İhmallarin faturası ülkemize çıkmakmaktadır.

Türkiye sahillerinde,yıl boyunca 60’ın üzerinde sayılı fırtına estiğini ve birkaç gün sürdüğünü bilen balıklar, balıkçılar ve sahilde yaşayan insanlar da kendilerini buna göre düzenlerler.

Deniz sevgisi ile deniz ürünleri sevgisi atasözlerine, öykülere,türkülere ve şarkılara da yansımıştır. İnsanlar, denizler ve deniz ürünleri birbirinden ayrılmaz bir bütünlük oluştururular. Denizlerin derinliklerinde yaşayan zenginlik ile insanın derinliklerinde yaşayan tutkular anlatılmakla bitmez. Genç araştırmacılar bu alanda projeler üretmekte.

Doğanın dantel gibi işlediği kıyıları,eşsiz doğası ve yaşam biçimiyle ‘Dünya mutluluk raporu’nun üst sıralarında yer alan Norveç,görülmesi gereken gözde bir ülke olarak değerlendirilmekte.Türkiye’de buradan geri kalmayan turizme en elverişli bir ülke.

Sevgi, sabır,ustalık ve bilgi isteyen balıkçılık, uçsuz bucaksız denizler kadar geniş ve derin bilgi ve araştırma ister.Kirli sular,bozulmuş doğa dengesi,evsel atıkların akarsdulara ve deniizlere verilmesi vb.yanlışların faturası insanlar çıkar. Misina, olta takımları,kıstırma, zoka,yüksük, kaşık,çıkrık ve olta kamışları gibi malzemeler de dikkatle kullanılmalıdır.

Suyuna ve huyuna göre yetişen........

© Sonsöz