We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dede korkut dünya kültür mirasında

17 0 0
03.12.2018


Türk edebiyatı tarihinin en büyük bilgini Prof. Fuat Köprülü derslerinde şöyle demiş: ” Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u öbür gözüne koysanız,yine Dede Korkut ağır gelir.”

Türk Milletinin ortak dehasını,felsefesini,tarihini ve kültür değerlerini temel kaynak sayılan “DEDE KORKUT HİKÂYELERİ” ile asırlar önce ortaya koyarak ” MİLLİ DESTAN” yaratan, Türk edebiyatı tarihinin köşe taşı ,büyük abide ismi Dede Korkut, UNESCO kararı ile ” Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası” listesine alındı.

“At ayağı çabuk,ozan dili çevik olur” diyen,öğüt veren, öğretici,akıcı ve şiirsel destan karakteri taşıyan Dede Korkut Hikâyeleri, Oğuz çağından itibaren Türk kültürüne ve tarihine yer, zaman, kahraman göstererek olaylara ve geçmiş hayat felsefesine ışık tutan, geleceğe yol gösteren dünya kültür mirasının özgün ve eşsiz bir hazinesidir.

Tarihi kaynaklarda “Oğuz kağan’ın akıl hocası, ak sakallı Uluğ Türk-Ulu Türk” olarak ifade edilen Dede Korkut’un, destan, masal, hikâye, şiir özellikleri taşıyan eseri “Dede Korkut Kitabı”nın yazma iki nüshasından biri Dresden, diğeri de Vatikan kitaplığında bulunmakta.

Bu iki nüsahaya dayanarak, eserin ilk ilmî neşri Prof. Muharrem Ergin tarafından yapılmış,” 1000 Temel Eser” arasında,haklı olarak birinci sırada yerini almıştır.(eserde yer alan destanlar:Dirse Han oğlu Boğaç Han,Salur Kazanın evinin yağmalanması,Bamsı Beyrek,Uruz Beyin esir........

© Sonsöz