We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vergi kaçıranı ihbar edene para ikramiyesi var!

2 0 0
13.05.2019

İHBAR İKRAMİYESİNİN YASAL DAYANAAĞI NEDİR?

Vergi kaçıranları ihbar edenlere ikramiye ödenmesini düzenleyen 1905 sayılı Menkul Ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Hakları Ve Daimî Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun 1931 yılında Atatürk döneminde yasallaşmıştır. Bu Kanuna göre ihbarcıya kesinleşen vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10’u kadar ihbar ikramiyesi ödenmektedir. Bu konuda her ne kadar artan oranlı bir tarife söz konusu olsa da zamanla rakamların enflasyon nedeniyle küçülmesi tarifeyi tek oranlı yani yüzde 10 oranına getirmiştir.

Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetler ile inceleme taleplerinin değerlendirilerek incelenecek mükelleflerin tespit edilmesi amacıyla Vergi Denetim Kurulu tarafından hazırlanan 16.02.2015 tarihli “İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme Komisyonu (İİTDK) Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge” uyarınca, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı merkezinde 1, Grup Başkanlıkları bünyesinde 39 olmak üzere toplam 40 İİTDK oluşturmuştur.

İNTERNET ÜZERİNDE İHBAR YAPILIR Mİ?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr’de ihbarın internet üzerinden nasıl yapılacağı açıklanmaktadır:

Buna göre; ihbarın değerlendirmeye alınabilmesi için öncelikle ihbarcının T.C. Kimlik Numarası ile adresini internet üzerinde bildirmesi gerekmektedir. İnternet üzerinden; kaçak ürün ihbar........

© Sonsöz