We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Varlık barışı ile kara para aklama arasında ilişki var mı?

1 0 0
14.07.2021

AKP iktidarı döneminde sık sık ‘’varlık barışı’’ düzenlemesi yapıyor. Düzenlemelerin özü hep aynı. Son olarak; ‘’Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması, yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınmasını’’ öngöre Yasal düzenleme 2020 yılında 7256 sayılı Yasa ile yapıldı.


CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE

Türkiye Cumhuriyeti ilk vergi affını 17.05.1924 yılında Cumhuriyet’in kurulduğu 7 ay sonra çıkarıyor. Günümüze kadar yasal düzenleme, kanun kuvvetinde kararname, tecil ve taksitlendirme gibi yollarla 40’ı aşkın vergi kolaylığı, vergi affı ne derseniz deyin düzenlemesi yapılmıştır. Bu 40’ı aşkın düzenlemenin 13 tanesi 19 yıllık AKP döneminde yapıldı. Bu 13 yapılandırmanın 7’si ise varlık barışı kapsamlı! Diğer Cumhuriyet Hükümetlerinin 78 yıllık döneminde ise 27 düzenleme yapılmış ve kara para aklanmaya yönelik hiçbir düzenleme bulunmuyor.


VERGİ AFI VE BENZERİ DÜZENLEMELERİNNİN MÜKELLEF VE DEVLET AÇISINDAN ÖNEMİ
Vergi aflarının kamu vicdanında ekonomik zorlukları gidermede sağladığı yarar bakımından bir meşru tarafı olabilir. Bu af ve kolaylıklar hem Devletin kamu açıklarını gidermede sağladığı yarar ve hem de mükelleflerin ekonomik sıkıntı yaşadığı dönemlerde düzenleyici bir tarafı vardır.


Ama vergi barışı adı altında kayıt dışı bırakılan, hatta suç kaynaklı kara paranın aklanması........

© Sonsöz


Get it on Google Play