We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kriz nedeniyle zengilere vergi mi geliyor?

4 0 0
03.07.2019

Ama yıllar geçti zenginlere vergi düzenlemesi yerine vergi istisna ve muafiyetleri artı. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılan değişikliklerle ‘’Gıda bankacılığı’’ adı altında cemaatlere bağış yolu özendirildi. ‘’Vergi yapılandırmaları’’ adı altında vergi denetiminde kaçma yolları ‘’vergi borcunu ödeyemeyenlere vergi kolaylığı’’ bahanesi ile ‘’matrah artırımında bulun incelemeden kurtul’’, ‘’vergi davasından vaz geç verginin yarısı cezanın da tamamı kalksın ‘’, ‘’nasıl elde edildiği belli olmayan gelirini beyan et vergi verme’’, ‘’belgesiz alış-sayış yap sonra stok beyanı ile vergi ödemekten kurtul’’ gibi düzenlemeleri AKP iktidarı 17 yıl boyunca bunları yaptı. Şimdi ise ‘’zenginlere vergi getireceklermiş!’’ Bakıp bekleyelim…

17 Ağustos Deprem Vergileri
Ülkenin ekonomik kriz, savaş, doğal afet ve sair nedenlerle yeni vergiler getirilmesi mümkün olmaktadır. Son olarak Ülke’mizde de 17 Ağustos Depremi ekonomik kayıpları gidermek amacıyla bazı mükellefiyetler ihdası için 4481 Sayılı Kanun ile; Ek Gelir ve Ek Kurumlar Vergisi, Ek Emlak Vergisi, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Özel işlem vergisi ve bazı harç ve vergilerin oranları artırılmıştı. Bu kez de bu şekilde bir düzenlemeye gidilebilir.

Diğer ve beklenen bir vergi türü de varlıklar üzerinde bir defaya mahsus olarak bir varlık vergisi alınabilir. Bunun için........

© Sonsöz