We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kasa ve ortaklardan alacakların yapılandırılması

2 0 0
14.08.2021

Mükelleflerin muhtemel vergi incelemelerinde en çekindikleri konu muhasebe kayıtlarda gözüken fakat fiilen kasada veya ortaklar üzerinde olmayan paraların incelemelerde sorulmasıdır. Ülkemizdeki var olan çift fiyat uygulaması ve maalesef rüşvet ve benzeri yolsuzluklarından dolayı işletmelerde fiktif hesaplar bulunduğu bilinmektedir. Bu durum banka ve finans kuruluşlarına sunulan bilançolarda güven sarsıcı durum oluşturmaktadır. Bu durumu düzeltmek için sık sık vergi yapılandırma ya da afları çıkartılmaktadır.

7326 sayılı Yasa ile;’’ kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar’’ da yapılandırma kapsamına alındı.
KASA YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANACAK?
Bu düzenleme bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendirmektedir. 31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde fiilen bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla yani ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemleri bulunanlar yararlanacak.
BEYAN EDİLECEK MİKTARIN TESBİTİ VE........

© Sonsöz


Get it on Google Play