We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Danıştay’ın Son Kararı İle Naylon Fatura Yaygınlaşır Endişesi!

2 0 0
17.08.2019

Bazı hallerde elde olmayan nedenler yani kanuni tabirle mücbir sebep halleriyle bu mümkün olmayabilir. Bu yazımızda elden olmayan nedenler olmaksızın defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi hallerinde vergi idaresi ile vergi yargısı uygulamalarını ve gelinen son uygulamayı açıklayacağız.

Vergi Usul Kanunun 13-18. maddelerinde elde olmayan nedenleri yani; kanuni tabirle mücbir sebep halleri hükme bağlanmıştır. Buna göre; ‘’vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel haller; ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi tabi afetler, kişinin elinden olmayan nedenlerle defter ve belgelerin elden çıkması’’ şeklinde hükme bağlanmıştır.

Bu haller süresince defter ve belgelerin incelemeye sunulmaması elden olmayan neden olarak kabul edilmektedir. Bu sayılan haller olmaksızın defter ve belgelerin inceleme elemanına teslim edilmemesi halinde vergi idaresi ile vergi yargısı uygulamaları konusunda Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun E: 2013/3, K: 2019/1 sayılı Kararı ile gelinen son noktayı açıklayacağız.

Elde olmayan nedenler olmaksızın defter ve belgelerini inceleme elemanına ibraz etmeyen mükellefler hakkında inceleme elemanlarınca mükelleflerin ilgili vergilendirme dönemine ait beyannamelerinde indirilecek katma değer vergileri indirimleri kabul edilmeyerek vergi hesaplanır ve 3 kat vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleflere tebliğ edilir.

Ayrıca Vergi Usul Kanununun 359/a-2 maddesine göre; defter, kayıt ve belgelerini gizledikleri nedeniyle hakkında on........

© Sonsöz