We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hak gaspları, eylem planı ve AKP

26 41 36
04.03.2021

Yıl 2021… Siyasal iktidar 11 ilke ve 9 amaçtan oluşan İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) açıklıyor; mücadelelerle kazanılan, kendi döneminde gasp edilen yılların hak ve özgürlüklerini yeniden bulmuş gibi yazıyor.

Yeni bir iktidardan, yürütme yetkisi ve görevini yerine getiren yeni bir siyasetten ve onun eylem planından söz etmiyoruz. 18 Kasım 2002’den 9 Temmuz 2018’e kadar Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım başbakanlıklarındaki Bakanlar Kurulu tarafından, 9 Temmuz 2018’den bu yana da Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı tarafından yürütülen bir AKP iktidarından söz ediyoruz.

Bu tarihleri ve on sekiz yılı aşan uzun dönemi unuttururcasına, kendilerince sıraladıkları, emekçi halkla ilgisi olmayacağı gayet açık insan haklarıyla ve eylem planıyla sahne alınca yeni bir siyasal iktidar imajı verme gösterisiyle birilerini kandıracaklarını mı sanıyorlar?

Aydınlanmanın çocuğu olan hak kavramı ve mücadelelerle kazanılarak insanlıkla özdeşleşen hak ve özgürlükler anayasal gelişme hareketindeki hukuksal zeminine karşın, 21. yüzyılda on sekiz yılı aşan uzun iktidar süresine karşın bugün sorun alanı olarak tanımlanıyor ve yeni eylem planına konu oluyorsa sorumlusu kim? Her halde hak gasplarına uğrayanlar, ezilenler, sömürülenler değil.

Kim egemen? Sermaye sınıfı…

Kim siyasal iktidarda? Sermaye sınıfının siyasal partisi/partileri…

“Din” referansını kim devlete, hukuka ve siyasete sokuyor? Siyasal iktidar…

Eksikli de olsa evrensel hak ve özgürlük tanımlarını yazan Anayasayı uygulamak, uyulmasını sağlamak, bunları yaparken de o Anayasaya uymak zorunda olan, hak ve özgürlükleri güvence altına alması gereken kim? Yasaması, yürütmesi, yargısı ve anayasal kurumlarıyla devlet…

Hak ve özgürlükleri tanımlarken aynı zamanda sınırlayıcı, gasp edici hükümleri getiren yasaları çıkaran kim?

Yasama organı…

Ulus adına yargılama yetkisini kullanarak yargısal denetim yapan kim? Yargı organı…

Kanunların Anayasaya uygunluğunun ve Anayasada güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlal edilip edilmediğinin denetimini yapan kim? Anayasa Mahkemesi…

Anayasasıyla, yasalarıyla, KHK ve CBK’leriyle, yasama........

© soL


Get it on Google Play