We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Na pragu izumiranja: sve nas manje ima tu...

2 0 1
04.03.2021

Godinu po godinu sve nas manje ima tu... Padaju mi na pamet riječi ove pjesme čitajući ovih dana u Slobodnoj Dalmaciji upozorenje politologa i demografa Tade Jurića o tome kako broj rođene djece ove godine u Hrvatskoj pada od 12 do 14 posto. Jurićevo istraživanje naslovljeno je s "Posljedice COVID-a 19 na natalitet u Republici Hrvatskoj". Prema podacima Državnog zavoda za statistiku ponovno rušimo negativne rekorde u broju umrlih, nastavlja se pad broja živorođenih i sklapa se sve manje brakova. Osim toga, brojni, osobito mladi, Hrvati odselili su iz države i mnogi još žele ići u razvijenije europske zemlje kako bi ostvarili bolje životne uvjete. Uzimajući u obzir sve parametre, navodi Jurić – broj Hrvata, broj iseljenih i broj povratnika – Hrvatska tu stoji najlošije u Europskoj uniji. Ta naša iseljena populacija, za koju se ne zna kad će i hoće li se vratiti u Hrvatsku, u svakom slučaju svoju djecu rađa negdje izvan domovine.

Spomenuti demograf radio je istraživanje na temelju tzv. digitalnih tragova na osnovi kojih je došao i do zaključka kako se na internetu sve manje pretražuju pojmovi koji bi upućivali na planiranje obitelji i slične teme. S druge strane uočen je veliki skok pretraživanja........

© Slobodna Dalmacija


Get it on Google Play