Sad je svakome jasno da masovni i kaotični turizam kakav ima Split nije održiv, dugoročan ni općekoristan.

On razara i isisava urbano tkivo grada, rapidno umanjuje kvalitetu života u gradu, a konkretna korist je samo za direktne sudionike, naravno, financijska. No, dok je turizma, a bit će ga u Splitu još dugo – čini se da prolazimo njegovu formativnu, najdivljiju, gusarsku fazu – bit će financijske koristi. I neka je bude. No, to nipošto ne mora značiti da se život običnih građana mora pretvoriti u ruševine, a svaki metar javnog prostora u trgovački ili ugostiteljski kantun.

O čemu je riječ, već je dobro poznato: hibernacija povijesne jezgre koja postaje tek kulisa, prometne kataklizme, bolesno visoke cijene nekretnina, posvemašnje zagađenje zraka, mora i...

QOSHE - Damir Šarac: Centar je pogodija, ne u centar, ne u sridu, nego u - ništa! Bidan profešur Domazet s njihovim idejama - Damir Šarac
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Damir Šarac: Centar je pogodija, ne u centar, ne u sridu, nego u - ništa! Bidan profešur Domazet s njihovim idejama

6 0
06.09.2023

Sad je svakome jasno da masovni i kaotični turizam kakav ima Split nije održiv, dugoročan ni općekoristan.

On razara i isisava urbano tkivo grada, rapidno umanjuje kvalitetu života u gradu,........

© Slobodna Dalmacija

Get it on Google Play