We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Şia ve ehlisünnete göre imamet usülu dinden midir furuu dinden mi-1

1 1 1
21.09.2021

İmametin usul’u dinden olup olmama hususunda Ehlisünnet alimleri iki gruba ayrılmışlardır. Bazıları imametin usul’u dinden olduğunu, bazıları ise furuu dinden olduğunu kabul etmişlerdir.

Abdullah İbni Ömer Beyzavi (vefat 685); Furu ve usulu konu ederken furu hakkında şöyle demiştir; Bir insan furuu dine muhalefet ederse veya inkar ederse kâfir ve bid’at ehli olmaz. Ancak imamet bundan müstesnadır. Bir insan İmamete muhalefet ederse veya inkar ederse kafirdir ve bid’at ehlidir. (Minhac’ul Vüsul ila İlm’il Usul, s.75, 76)

Ehlisünnetin tanınmış alimlerinden Subki usul’u din ve furuu din meselelerini konu ederken şunları demiştir; İmamet usul’u dindendir. İmamete muhalefet etmek bid’attır, insanı ve toplumu fitneye düşürür. (El’İbhac, c.2 s.296)

El-ezher’in üstatlarından ve muasır alimlerinden olan Doktor Muhammed Ebu Nur Züheyr’de aynı tabirleri kullanmış ve şöyle demiştir; İmamet usulu dindendir. Eğer bir insan furuu dinden bir şeyi inkar ederse, küfrü gerektirmez. Ancak usul’u dini inkar ederse bid’attır ve fitnedir. (Usul’ul Fıkıh, s.107)

Yukarıda zikrettiklerimiz Ehlisünnet alimlerinden İmameti usul’u dinden kabul eden sadece bir kaçıdır ve bunların dışında da İmameti usul’u dinden kabul eden bir çokları vardır.

Ehlisünnet alimlerinin bazıları da İmametin furuu dinden olduğunu söylemişlerdir.

Gazali (vefat, hicri 505) şöyle demiştir; İmamet çokta önemli değildir. Akli ve akaid konularından değildir aksine fıkhi konulardandır. (El’İktisat fil İtigad, c.1 s.253)

Ehlisünnete göre kelam ilminin kahramanlarından olan İzzuddin İyci (vefat, hicri 756) şöyle demiştir; İmamet, Şianın aksine diyanetin usulünden ve akaidden değildir. İmamet mükellefin........

© SiyasetCafe


Get it on Google Play