Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Situasjonen er nærmere beskrevet i Energikommisjonens rapport, meravalt23.pdf (nrnf.no) som ble levert til olje- og energiministeren Terje Aasland den 1.februar 2023. Rapporten omtaler energibehovene og foreslår økt energiproduksjon.

Dessverre ser vi forsømte og for sene politiske grep når det gjelder både oppgradering av strømnettet og energiproduksjon.

Det dårlige strømnettet mellom sør og nord i landet er en akutt utfordring. Det må handles her og nå for å sikre tilstrekkelig strømforsyning. Vi kan ikke vente på hjelp utenfra; vi må ta ansvar lokalt. Det er på tide å satse på vind, vann og solenergi og legge til rette for både kortsiktige og langsiktige løsninger.

Kjernekraft er ikke bare dyrt, det tar også lang tid å implementere og vil ikke løse dagens kortsiktige behov. Skulle ønske at sentrale politikkere tar mer ansvar og tar tak i dette med å få til produksjon av kjernekraft og forbedring av strømnettet. Kommunene som er viktige arealforvaltere, må gå i dialog og finne ut hvordan de kan bidra. Men at dette bør være styrt av staten. Vi må også ta hensyn til kraftunderskuddet og det faktum at vi må kjøpe strøm fra andre land, noe som er svært kostbart.

Ett eksempel er Sandefjordsbedriften Matbørsen som har store investerings- og utvidelsesplaner med sikte på ferdigstillelse i 2027. Utvidelsen vil skape arbeidsplasser og andre positive ringvirkninger. Vi må tilrettelegge for næringslivet og etablering for nye næringer, skape arbeidsplasser der utenforskapet er for stort.

Les også

Kraftkrise truer Matbørsens eksistens i Sandefjord: – Vi trenger strøm

Konsesjonsbehandlingen tar altfor lang tid, og knappe ressurser forsinkes ytterligere av parallelle prosesser. Vi må handle helhetlig når det gjelder arealforvaltning for å redusere ventetiden for konsesjoner. Har vi tenkt å produsere egen energi, er vi nødt til å planlegge arealer vi skal etablere dette på. Vi må informere våre innbyggere at dette må vi få til nå.

Vi har nå hatt en kommunal sak som omhandler kraftproduksjon og tilgang i Sandefjord kommune. Innstillingen fra administrasjonen går ut på at man går i dialog med produsenter av fornybar energi for å vurdere potensialet for kraftutbygging på Torp Øst og evt. andre bebygde arealer i kommunen. Det er et godt initiativ. Ikke minst bør vi tilegne oss kunnskap og ta den i bruk. Tiden er inne for å bestemme oss for hva er vi villige til å gjøre for å løse de akutte utfordringene vi står overfor.

Vi sammen med MDG, AP SV, SP V, R la fram et fellesforslag om nytt punkt som lyder:

Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med aktuelle instanser -som husbanken, ENOVA, klima-og energidepartementet - for å undersøke om det finnes mulighet for Sandefjord til å etablere en forsøksordning som støttes opp-økonomisk med statlige midler, for å intensivere energieffektivisering/etablering av solceller for privatboliger.

Også andre arealer i kommunen bør vurderes i tillegg til de bebygde. Næringslivet viser vei ved å satse på fornybar energi, men vi må også styrke støtten fra Enova. Vi må være villige til å ta kraftdebatten, selv om den er vanskelig. Kjernekraft er ikke løsningen på kort sikt, men vi må være åpne for ulike alternativer på noe lengre sikt. Ja takk begge deler.

Det er på tide å ta ansvar og handle for å løse våre energiutfordringer.

Dette vil ikke være smertefritt, men det er nødvendig for utvikling og bærekraft.

Vi må stå imot motkreftene og jobbe mot en fremtid med tilstrekkelig og bærekraftig energiforsyning.

Situasjonen er nærmere beskrevet i Energikommisjonens rapport, meravalt23.pdf (nrnf.no) som ble levert til olje- og energiministeren Terje Aasland den 1.februar 2023. Rapporten omtaler energibehovene og foreslår økt energiproduksjon.

Dessverre ser vi forsømte og for sene politiske grep når det gjelder både oppgradering av strømnettet og energiproduksjon.

Det dårlige strømnettet mellom sør og nord i landet er en akutt utfordring. Det må handles her og nå for å sikre tilstrekkelig strømforsyning. Vi kan ikke vente på hjelp utenfra; vi må ta ansvar lokalt. Det er på tide å satse på vind, vann og solenergi og legge til rette for både kortsiktige og langsiktige løsninger.

Kjernekraft er ikke bare dyrt, det tar også lang tid å implementere og vil ikke løse dagens kortsiktige behov. Skulle ønske at sentrale politikkere tar mer ansvar og tar tak i dette med å få til produksjon av kjernekraft og forbedring av strømnettet. Kommunene som er viktige arealforvaltere, må gå i dialog og finne ut hvordan de kan bidra. Men at dette bør være styrt av staten. Vi må også ta hensyn til kraftunderskuddet og det faktum at vi må kjøpe strøm fra andre land, noe som er svært kostbart.

Ett eksempel er Sandefjordsbedriften Matbørsen som har store investerings- og utvidelsesplaner med sikte på ferdigstillelse i 2027. Utvidelsen vil skape arbeidsplasser og andre positive ringvirkninger. Vi må tilrettelegge for næringslivet og etablering for nye næringer, skape arbeidsplasser der utenforskapet er for stort.

Konsesjonsbehandlingen tar altfor lang tid, og knappe ressurser forsinkes ytterligere av parallelle prosesser. Vi må handle helhetlig når det gjelder arealforvaltning for å redusere ventetiden for konsesjoner. Har vi tenkt å produsere egen energi, er vi nødt til å planlegge arealer vi skal etablere dette på. Vi må informere våre innbyggere at dette må vi få til nå.

Vi har nå hatt en kommunal sak som omhandler kraftproduksjon og tilgang i Sandefjord kommune. Innstillingen fra administrasjonen går ut på at man går i dialog med produsenter av fornybar energi for å vurdere potensialet for kraftutbygging på Torp Øst og evt. andre bebygde arealer i kommunen. Det er et godt initiativ. Ikke minst bør vi tilegne oss kunnskap og ta den i bruk. Tiden er inne for å bestemme oss for hva er vi villige til å gjøre for å løse de akutte utfordringene vi står overfor.

Vi sammen med MDG, AP SV, SP V, R la fram et fellesforslag om nytt punkt som lyder:

Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med aktuelle instanser -som husbanken, ENOVA, klima-og energidepartementet - for å undersøke om det finnes mulighet for Sandefjord til å etablere en forsøksordning som støttes opp-økonomisk med statlige midler, for å intensivere energieffektivisering/etablering av solceller for privatboliger.

Også andre arealer i kommunen bør vurderes i tillegg til de bebygde. Næringslivet viser vei ved å satse på fornybar energi, men vi må også styrke støtten fra Enova. Vi må være villige til å ta kraftdebatten, selv om den er vanskelig. Kjernekraft er ikke løsningen på kort sikt, men vi må være åpne for ulike alternativer på noe lengre sikt. Ja takk begge deler.

Det er på tide å ta ansvar og handle for å løse våre energiutfordringer.

Dette vil ikke være smertefritt, men det er nødvendig for utvikling og bærekraft.

Vi må stå imot motkreftene og jobbe mot en fremtid med tilstrekkelig og bærekraftig energiforsyning.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Kraftunderskudd: Næringslivet trenger handling nå! - Yllka Neziri
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kraftunderskudd: Næringslivet trenger handling nå!

51 0
29.04.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Situasjonen er nærmere beskrevet i Energikommisjonens rapport, meravalt23.pdf (nrnf.no) som ble levert til olje- og energiministeren Terje Aasland den 1.februar 2023. Rapporten omtaler energibehovene og foreslår økt energiproduksjon.

Dessverre ser vi forsømte og for sene politiske grep når det gjelder både oppgradering av strømnettet og energiproduksjon.

Det dårlige strømnettet mellom sør og nord i landet er en akutt utfordring. Det må handles her og nå for å sikre tilstrekkelig strømforsyning. Vi kan ikke vente på hjelp utenfra; vi må ta ansvar lokalt. Det er på tide å satse på vind, vann og solenergi og legge til rette for både kortsiktige og langsiktige løsninger.

Kjernekraft er ikke bare dyrt, det tar også lang tid å implementere og vil ikke løse dagens kortsiktige behov. Skulle ønske at sentrale politikkere tar mer ansvar og tar tak i dette med å få til produksjon av kjernekraft og forbedring av strømnettet. Kommunene som er viktige arealforvaltere, må gå i dialog og finne ut hvordan de kan bidra. Men at dette bør være styrt av staten. Vi må også ta hensyn til kraftunderskuddet og det faktum at vi må kjøpe strøm fra andre land, noe som er svært kostbart.

Ett eksempel er Sandefjordsbedriften Matbørsen som har store investerings- og utvidelsesplaner med sikte på ferdigstillelse i 2027. Utvidelsen vil skape arbeidsplasser og andre positive ringvirkninger. Vi må tilrettelegge for næringslivet og etablering for nye næringer, skape arbeidsplasser der utenforskapet er for stort.

Les også

Kraftkrise truer Matbørsens eksistens i Sandefjord: – Vi trenger strøm

Konsesjonsbehandlingen tar altfor lang........

© Sandefjords Blad


Get it on Google Play