Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mens sistnevnte ofte fokuserer på umiddelbare eller situasjonsspesifikke inngrep, ser NAV og Barnevernet mennesket i en større sammenheng, gjennom hele livsløpet og i alle livets faser.

NAV – Veiviseren gjennom livet

NAV er så mye mer enn et kontor for arbeidssøking. De er med deg fra du tar dine første skritt inn i voksenlivet, støtter deg i utdanning, hjelper deg inn på arbeidsmarkedet, og står ved din side i perioder med sykdom eller andre livskriser. Deres støtte strekker seg til å sikre en verdig alderdom gjennom pensjonsordninger. NAV ser hele mennesket, og deres virke går langt utover det økonomiske – de tilbyr veiledning og praktisk hjelp som kan være kritisk i vanskelige tider.

Barnevernet – Barnas beskytter

Barnevernet er en essensiell brikke i det norske velferdssystemet, dedikert til å sikre at barn vokser opp under trygge og gode forhold. De arbeider både reaktivt, ved å gripe inn når barn er i fare, og proaktivt, gjennom støtte og rådgivning til familier. Barnevernet ser også hele barnet, ikke bare problemene. De jobber tett med familier for å forstå og løse utfordringer på måter som respekterer og styrker familiens evne til å ta vare på seg selv.

En samlet enhet?

Det er argumenter for at Barnevernet optimalt sett kunne vært en del av NAV, ettersom begge etatene arbeider med mange av de samme grunnleggende prinsippene om å støtte og veilede mennesker gjennom utfordrende tider. Selv om dette er en større diskusjon for en annen anledning, understreker det hvor integrert og fundamentalt viktig disse tjenestene er i det norske samfunnet.

Hverdagshelter fortjener anerkjennelse

Mens andre forebyggende enheter som politiet og ungdomstiltak har sine viktige roller, spiller NAV og Barnevernet en unik og ofte underkjent rolle. De jobber stille og målrettet for å gjøre samfunnet vårt bedre, én person, én familie om gangen. Disse etatene ser og støtter hele mennesket i en kontinuerlig prosess, ikke bare i isolerte tilfeller eller spesifikke kriser.

Disse hverdagsheltene fortjener mer enn bare sporadisk oppmerksomhet. De fortjener anerkjennelse for den grunnleggende og essensielle rollen de spiller i å opprettholde velferden og fremtiden til vårt samfunn. NAV og Barnevernet er kanskje ikke alltid i rampelyset for alle de hjelper i havn, men de er fundamentalt viktige for å holde hjulene i vårt samfunn i gang, og de fortjener vår støtte og takknemlighet.

Mens sistnevnte ofte fokuserer på umiddelbare eller situasjonsspesifikke inngrep, ser NAV og Barnevernet mennesket i en større sammenheng, gjennom hele livsløpet og i alle livets faser.

NAV er så mye mer enn et kontor for arbeidssøking. De er med deg fra du tar dine første skritt inn i voksenlivet, støtter deg i utdanning, hjelper deg inn på arbeidsmarkedet, og står ved din side i perioder med sykdom eller andre livskriser. Deres støtte strekker seg til å sikre en verdig alderdom gjennom pensjonsordninger. NAV ser hele mennesket, og deres virke går langt utover det økonomiske – de tilbyr veiledning og praktisk hjelp som kan være kritisk i vanskelige tider.

Barnevernet er en essensiell brikke i det norske velferdssystemet, dedikert til å sikre at barn vokser opp under trygge og gode forhold. De arbeider både reaktivt, ved å gripe inn når barn er i fare, og proaktivt, gjennom støtte og rådgivning til familier. Barnevernet ser også hele barnet, ikke bare problemene. De jobber tett med familier for å forstå og løse utfordringer på måter som respekterer og styrker familiens evne til å ta vare på seg selv.

Det er argumenter for at Barnevernet optimalt sett kunne vært en del av NAV, ettersom begge etatene arbeider med mange av de samme grunnleggende prinsippene om å støtte og veilede mennesker gjennom utfordrende tider. Selv om dette er en større diskusjon for en annen anledning, understreker det hvor integrert og fundamentalt viktig disse tjenestene er i det norske samfunnet.

Mens andre forebyggende enheter som politiet og ungdomstiltak har sine viktige roller, spiller NAV og Barnevernet en unik og ofte underkjent rolle. De jobber stille og målrettet for å gjøre samfunnet vårt bedre, én person, én familie om gangen. Disse etatene ser og støtter hele mennesket i en kontinuerlig prosess, ikke bare i isolerte tilfeller eller spesifikke kriser.

Disse hverdagsheltene fortjener mer enn bare sporadisk oppmerksomhet. De fortjener anerkjennelse for den grunnleggende og essensielle rollen de spiller i å opprettholde velferden og fremtiden til vårt samfunn. NAV og Barnevernet er kanskje ikke alltid i rampelyset for alle de hjelper i havn, men de er fundamentalt viktige for å holde hjulene i vårt samfunn i gang, og de fortjener vår støtte og takknemlighet.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Grunnmuren for forebygging i systemet! - Thore Sebastian Nielsen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Grunnmuren for forebygging i systemet!

13 0
17.04.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mens sistnevnte ofte fokuserer på umiddelbare eller situasjonsspesifikke inngrep, ser NAV og Barnevernet mennesket i en større sammenheng, gjennom hele livsløpet og i alle livets faser.

NAV – Veiviseren gjennom livet

NAV er så mye mer enn et kontor for arbeidssøking. De er med deg fra du tar dine første skritt inn i voksenlivet, støtter deg i utdanning, hjelper deg inn på arbeidsmarkedet, og står ved din side i perioder med sykdom eller andre livskriser. Deres støtte strekker seg til å sikre en verdig alderdom gjennom pensjonsordninger. NAV ser hele mennesket, og deres virke går langt utover det økonomiske – de tilbyr veiledning og praktisk hjelp som kan være kritisk i vanskelige tider.

Barnevernet – Barnas beskytter

Barnevernet er en essensiell brikke i det norske velferdssystemet, dedikert til å sikre at barn vokser opp under trygge og gode forhold. De arbeider både reaktivt, ved å gripe inn når barn er i fare, og proaktivt, gjennom støtte og rådgivning til familier. Barnevernet ser også hele barnet, ikke bare problemene. De jobber tett med familier for å........

© Sandefjords Blad


Get it on Google Play