Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De fleste av oss vil bo hjemme så lenge som mulig uten bistand. Men det er fortsatt slik at hvis man har et vedtak på tjenester, for eksempel avlastning, støttekontakt, støttesamtaler, matombringing, praktisk bistand ( hjemmehjelp), kan tjenestene ikke avsluttes fordi kommunen skal spare penger.

Det er betydelige innsparinger som er planlagt i helse- omsorgstiltak de neste årene. Det er fortsatt behovet som er avgjørende. Forvaltnings- og pasient- og brukerrettighetslovens regler må følges. Kommunen skal være behjelpelig med å fremsette klage. Klageadgangen er en viktig rettssikkerhetsgaranti og bør brukes hvis man opplever kutt eller endring i tjenesten som ikke skyldes at funksjonsnivået er endret til det bedre.

De fleste av oss vil bo hjemme så lenge som mulig uten bistand. Men det er fortsatt slik at hvis man har et vedtak på tjenester, for eksempel avlastning, støttekontakt, støttesamtaler, matombringing, praktisk bistand ( hjemmehjelp), kan tjenestene ikke avsluttes fordi kommunen skal spare penger.

Det er betydelige innsparinger som er planlagt i helse- omsorgstiltak de neste årene. Det er fortsatt behovet som er avgjørende. Forvaltnings- og pasient- og brukerrettighetslovens regler må følges. Kommunen skal være behjelpelig med å fremsette klage. Klageadgangen er en viktig rettssikkerhetsgaranti og bør brukes hvis man opplever kutt eller endring i tjenesten som ikke skyldes at funksjonsnivået er endret til det bedre.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - «Retten til verdige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester» - Kjersti Harnes
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

«Retten til verdige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester»

68 0
26.04.2024

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De fleste av oss vil bo hjemme så lenge som mulig uten bistand. Men det er fortsatt slik at hvis man har et vedtak på tjenester, for eksempel avlastning, støttekontakt, støttesamtaler, matombringing, praktisk bistand ( hjemmehjelp), kan tjenestene ikke avsluttes fordi kommunen skal spare penger.

Det er........

© Sandefjords Blad


Get it on Google Play