Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Planen som skal stimulere til økt utvikling og byliv i Sandefjord sentrum frem mot 2050 kommer til politisk behandling i mai og juni. Byutviklingsplanen har et handlingsprogram med 35 konkrete tiltak for å gjøre byen bedre.

En levende by er svært viktig for kommunens attraksjonskraft, både for å beholde og tiltrekke seg nye, stadig mer urbane, innbyggere og kontorbedrifter. Videre er sentrumsutvikling selve nøkkelen når vi skal planlegge for omstilling til et lavutslippssamfunn frem mot 2050. Når vi bygger by reduserer vi nedbygging av natur og dyrka mark. Videre reduserer vi våre transportbehov og tilhørende klimagassutslipp.

Oppdraget har vært å «tenke stort», som seg hør og bør. Ambisjonen har vært at byutviklingsplanen skal være kommunesamfunnets «røde tråd» i byutviklingen frem mot 2050. Det fordrerat frivillige, offentlige og private aktører samarbeider om de byutviklingstiltakene som nå foreslås.

Mange gode byutviklingstiltak, slik som nytt byrom i Thor Dahls gate, bydelsutvikling i Nybyen, oppgradering av Kongens gate, ny fleksibel kulturarena, oppgradering av Aagaards plass og nytt sjøbad, har blitt gjennomført i privat og kommunal regi de seneste år. Det er veldig bra, men vi må gjøre mer. En moderne kommune er mer enn drift og vedlikehold, den er også en samfunnsutvikler. Det er mange byer som investerer mye i byutvikling, og de som ikke gjør det risikerer å bli akterutseilt.

Alle innspillene vi har fått har nå blitt til 35 store og små tiltak. Jeg vil nevne noen:

Noen tiltak er realistiske på kort sikt (0-5 år). Noen først på mellomlang sikt (10-12 år). De store samferdselstiltakene er langsiktige (frem mot 2050), og vil trolig kreve bypakkemidler og brukerfinansiering for å kunne gjennomføres. Likevel, mulighetene de gir er fantastiske og de fortjener derfor sin plass i handlingsprogrammet. Det er byplanleggernes plikt å tenke helhetlig og langsiktig.

Nå fremmes planen til politisk sluttbehandling. Noen tiltak kan bli sløyfet, mens andre kan komme til. Det blir spennende å se. Mange tiltak er avhengige av både kommunal og privat «drive» og investeringsvilje. Dersom de gjennomføres tror vi at Sandefjord blir en svært attraktiv by.

Planen som skal stimulere til økt utvikling og byliv i Sandefjord sentrum frem mot 2050 kommer til politisk behandling i mai og juni. Byutviklingsplanen har et handlingsprogram med 35 konkrete tiltak for å gjøre byen bedre.

En levende by er svært viktig for kommunens attraksjonskraft, både for å beholde og tiltrekke seg nye, stadig mer urbane, innbyggere og kontorbedrifter. Videre er sentrumsutvikling selve nøkkelen når vi skal planlegge for omstilling til et lavutslippssamfunn frem mot 2050. Når vi bygger by reduserer vi nedbygging av natur og dyrka mark. Videre reduserer vi våre transportbehov og tilhørende klimagassutslipp.

Oppdraget har vært å «tenke stort», som seg hør og bør. Ambisjonen har vært at byutviklingsplanen skal være kommunesamfunnets «røde tråd» i byutviklingen frem mot 2050. Det fordrerat frivillige, offentlige og private aktører samarbeider om de byutviklingstiltakene som nå foreslås.

Mange gode byutviklingstiltak, slik som nytt byrom i Thor Dahls gate, bydelsutvikling i Nybyen, oppgradering av Kongens gate, ny fleksibel kulturarena, oppgradering av Aagaards plass og nytt sjøbad, har blitt gjennomført i privat og kommunal regi de seneste år. Det er veldig bra, men vi må gjøre mer. En moderne kommune er mer enn drift og vedlikehold, den er også en samfunnsutvikler. Det er mange byer som investerer mye i byutvikling, og de som ikke gjør det risikerer å bli akterutseilt.

Alle innspillene vi har fått har nå blitt til 35 store og små tiltak. Jeg vil nevne noen:

Noen tiltak er realistiske på kort sikt (0-5 år). Noen først på mellomlang sikt (10-12 år). De store samferdselstiltakene er langsiktige (frem mot 2050), og vil trolig kreve bypakkemidler og brukerfinansiering for å kunne gjennomføres. Likevel, mulighetene de gir er fantastiske og de fortjener derfor sin plass i handlingsprogrammet. Det er byplanleggernes plikt å tenke helhetlig og langsiktig.

Nå fremmes planen til politisk sluttbehandling. Noen tiltak kan bli sløyfet, mens andre kan komme til. Det blir spennende å se. Mange tiltak er avhengige av både kommunal og privat «drive» og investeringsvilje. Dersom de gjennomføres tror vi at Sandefjord blir en svært attraktiv by.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Byutviklingsplanen er klar! - David Bakke Haugen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Byutviklingsplanen er klar!

43 0
30.04.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Planen som skal stimulere til økt utvikling og byliv i Sandefjord sentrum frem mot 2050 kommer til politisk behandling i mai og juni. Byutviklingsplanen har et handlingsprogram med 35 konkrete tiltak for å gjøre byen bedre.

En levende by er svært viktig for kommunens attraksjonskraft, både for å beholde og tiltrekke seg nye, stadig mer urbane, innbyggere og kontorbedrifter. Videre er sentrumsutvikling selve nøkkelen når vi skal planlegge for omstilling til et lavutslippssamfunn frem mot 2050. Når vi bygger by reduserer vi nedbygging av natur og dyrka mark. Videre reduserer vi våre transportbehov og tilhørende klimagassutslipp.

Oppdraget har vært å «tenke stort», som seg hør og bør. Ambisjonen har vært at byutviklingsplanen skal være kommunesamfunnets «røde tråd» i byutviklingen frem mot 2050. Det fordrerat frivillige, offentlige og private aktører samarbeider om de byutviklingstiltakene som nå foreslås.

Mange gode byutviklingstiltak, slik som nytt byrom i Thor Dahls gate, bydelsutvikling i Nybyen, oppgradering av Kongens gate, ny fleksibel kulturarena, oppgradering av Aagaards plass og nytt sjøbad, har blitt gjennomført i privat og........

© Sandefjords Blad


Get it on Google Play