Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utfallet har fått sterk støtte gjennom innspill fra byens innbyggere og ulike foreninger. Bryggetorgets Venner har derfor jobbet videre med innholdet i elementene som ble presentert og kan nå fremvise en sammenstilt skisse for kvartalet.

Plassering av veien
Når det gjelder veien gjennom/ forbi kvartalet presenterte vi to løsninger: I alternativ A ( Innbyggerinitiativet ) er veien beholdt slik den er i dag. I alternativ B ( Mulighetsstudie ) er veien lagt diagonalt fra Thor Dahl bygget og dagens lyskryss i Museums gate til Brødrene Berggren. Veien diagonalt blir antagelig en fortsettelse av standarden som gjelder ved tilkoblingspunktene d.v.s 40 km/h. Selv om denne standarden er billig å bygge blir det dyrere enn å oppgradere dagens trase. Sett i det lange løp og med bilfri brygge tror vi at de fleste i byen allikevel ønsker seg denne løsningen. Arealer tilgjengelig for rekreasjon, møteplasser, aktuelle bygg og aktiviteter blir omtrent de samme for begge alternativene.

Investeringer
Mange med oss mener at kommunen bør starte med å sørge for opprydding og rivning av bygningene i kvartalet. På lenger sikt, når det foreligger politiske vedtak for utvikling av kvartalet, blir det kommunens oppgave å inngå leieavtaler med brukerne av tomtene. Kostnader til oppføring og drift av de ulike foretakene må besørges av de respektive driverne. Når det gjelder Sandefjord Sjøfartsenter kan det være fornuftig å etablere en stiftelse med offentlig og privat deltagelse.

Arealdisponering
Ivar Riis' skisse gjelder alternativ B. Vi mener utgangspunktet for utviklingen av kvartalet er å vektlegge sjø og et maritimt miljø i tråd med byens historie som sjøfartsby. Derfor ser vi for oss en utvidet bryggepromenade som går fra Pir 4 til Brygga 11. Utenfor den, og med utstikker(e) fra promenaden, anlegges en ny gjestebrygge med moderne fasiliteter. Dette må planlegges av havnesjefen. Nyskapningen vil forsterke byens status som sommerby. Men ikke bare det, også båtfolk, turister, folk fra fergene og byens egen befolkning vil trives i denne atmosfæren. Vi ser for oss at konserter på Bryggetorget kan oppleves fra båten.

Et poeng som har vært fremme i debatten er å ta mer hensyn til yngre menneskers ønsker og behov. Det har vi tatt konsekvensen av. Vårt forslag er en Street Food-hall, vist til høyre i skissen. Street Food tilbyr variert og spennende mat for en rimelig penge, tilpasset også de unges lommebøker. Til venstre i skissen tenker vi oss to eller tre nye restauranter. Hvorfor ikke skape noe som kan utfordre brygga i Tønsberg? Der ligger det spisesteder med helårsdrift på rekke og rad.

Midt i skissen ses Sandefjord Sjøfartsenter med en foreslått bygningsmasse på ca 1 000 m2. Her bør det benyttes moderne digitale verktøy og løsninger i formidlingen slik at også yngre og kommende generasjoner kan oppleve byens stolte sjøfartshistorie. Senterets utforming og omfang må imidlertid ses i sammenheng med veiens plassering. For øvrig vises til vår artikkel om Sjøfartsenteret i Sandefjords Blad 12.12.23.

Bak Sjøfartsenteret, ikke synlig i skissen, foreslår vi en rekke med studenthybler over biloppstillingsplasser i harmoni med bebyggelsen i Thaulows gate. Vi har registrert at temaet studenter og ungdom nylig er adressert gjennom flere innlegg i Sandefjords Blad. Næringslivsledere og politikere, bl.a Morten Fon og Bjørn Ole Gleditsch, ønsker å trekke yngre mennesker til byen. Vi minner om at et godt botilbud med studenthybler i et fellesskap betyr mye for dem som vurdere valg av lærested.

Bryggetorget
I sentrum av kvartalet, omkranset av Sjøfartsenteret, bryggepromenaden og spisestedene ligger Bryggetorget som vil bli bydelens nye møteplass. Her skal det skapes trivsel og en atmosfære av folkelighet. Musikanter, kunstnere og lokale foreninger og andre ønskes velkommen. Kanskje et «speakers corner» og torghandel i sesongene er noe å tenke på.

Veien videre

Bør det opprettes en arbeidsgruppe for utbyggingen av kvartalet bestående av både offentlige og private aktører? Formålet må være å foreslå konkrete realistiske løsninger. Stikkord som engasjement, fremsynthet og kreativ tenkning må stå i høysetet. Tenk Sandefjord, som det fremstår i det nye Sandefjordsmønsteret, koselig og attraktivt!

Utfallet har fått sterk støtte gjennom innspill fra byens innbyggere og ulike foreninger. Bryggetorgets Venner har derfor jobbet videre med innholdet i elementene som ble presentert og kan nå fremvise en sammenstilt skisse for kvartalet.

Plassering av veien
Når det gjelder veien gjennom/ forbi kvartalet presenterte vi to løsninger: I alternativ A ( Innbyggerinitiativet ) er veien beholdt slik den er i dag. I alternativ B ( Mulighetsstudie ) er veien lagt diagonalt fra Thor Dahl bygget og dagens lyskryss i Museums gate til Brødrene Berggren. Veien diagonalt blir antagelig en fortsettelse av standarden som gjelder ved tilkoblingspunktene d.v.s 40 km/h. Selv om denne standarden er billig å bygge blir det dyrere enn å oppgradere dagens trase. Sett i det lange løp og med bilfri brygge tror vi at de fleste i byen allikevel ønsker seg denne løsningen. Arealer tilgjengelig for rekreasjon, møteplasser, aktuelle bygg og aktiviteter blir omtrent de samme for begge alternativene.

Investeringer
Mange med oss mener at kommunen bør starte med å sørge for opprydding og rivning av bygningene i kvartalet. På lenger sikt, når det foreligger politiske vedtak for utvikling av kvartalet, blir det kommunens oppgave å inngå leieavtaler med brukerne av tomtene. Kostnader til oppføring og drift av de ulike foretakene må besørges av de respektive driverne. Når det gjelder Sandefjord Sjøfartsenter kan det være fornuftig å etablere en stiftelse med offentlig og privat deltagelse.

Arealdisponering
Ivar Riis' skisse gjelder alternativ B. Vi mener utgangspunktet for utviklingen av kvartalet er å vektlegge sjø og et maritimt miljø i tråd med byens historie som sjøfartsby. Derfor ser vi for oss en utvidet bryggepromenade som går fra Pir 4 til Brygga 11. Utenfor den, og med utstikker(e) fra promenaden, anlegges en ny gjestebrygge med moderne fasiliteter. Dette må planlegges av havnesjefen. Nyskapningen vil forsterke byens status som sommerby. Men ikke bare det, også båtfolk, turister, folk fra fergene og byens egen befolkning vil trives i denne atmosfæren. Vi ser for oss at konserter på Bryggetorget kan oppleves fra båten.

Et poeng som har vært fremme i debatten er å ta mer hensyn til yngre menneskers ønsker og behov. Det har vi tatt konsekvensen av. Vårt forslag er en Street Food-hall, vist til høyre i skissen. Street Food tilbyr variert og spennende mat for en rimelig penge, tilpasset også de unges lommebøker. Til venstre i skissen tenker vi oss to eller tre nye restauranter. Hvorfor ikke skape noe som kan utfordre brygga i Tønsberg? Der ligger det spisesteder med helårsdrift på rekke og rad.

Midt i skissen ses Sandefjord Sjøfartsenter med en foreslått bygningsmasse på ca 1 000 m2. Her bør det benyttes moderne digitale verktøy og løsninger i formidlingen slik at også yngre og kommende generasjoner kan oppleve byens stolte sjøfartshistorie. Senterets utforming og omfang må imidlertid ses i sammenheng med veiens plassering. For øvrig vises til vår artikkel om Sjøfartsenteret i Sandefjords Blad 12.12.23.

Bak Sjøfartsenteret, ikke synlig i skissen, foreslår vi en rekke med studenthybler over biloppstillingsplasser i harmoni med bebyggelsen i Thaulows gate. Vi har registrert at temaet studenter og ungdom nylig er adressert gjennom flere innlegg i Sandefjords Blad. Næringslivsledere og politikere, bl.a Morten Fon og Bjørn Ole Gleditsch, ønsker å trekke yngre mennesker til byen. Vi minner om at et godt botilbud med studenthybler i et fellesskap betyr mye for dem som vurdere valg av lærested.

Bryggetorget
I sentrum av kvartalet, omkranset av Sjøfartsenteret, bryggepromenaden og spisestedene ligger Bryggetorget som vil bli bydelens nye møteplass. Her skal det skapes trivsel og en atmosfære av folkelighet. Musikanter, kunstnere og lokale foreninger og andre ønskes velkommen. Kanskje et «speakers corner» og torghandel i sesongene er noe å tenke på.

Veien videre

Bør det opprettes en arbeidsgruppe for utbyggingen av kvartalet bestående av både offentlige og private aktører? Formålet må være å foreslå konkrete realistiske løsninger. Stikkord som engasjement, fremsynthet og kreativ tenkning må stå i høysetet. Tenk Sandefjord, som det fremstår i det nye Sandefjordsmønsteret, koselig og attraktivt!

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Nå har vi jobbet videre med plan for Carlsen-kvartalet - Bjørn Ragnar Olsen Og Knut Trefelt
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nå har vi jobbet videre med plan for Carlsen-kvartalet

15 14
03.04.2024

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utfallet har fått sterk støtte gjennom innspill fra byens innbyggere og ulike foreninger. Bryggetorgets Venner har derfor jobbet videre med innholdet i elementene som ble presentert og kan nå fremvise en sammenstilt skisse for kvartalet.

Plassering av veien
Når det gjelder veien gjennom/ forbi kvartalet presenterte vi to løsninger: I alternativ A ( Innbyggerinitiativet ) er veien beholdt slik den er i dag. I alternativ B ( Mulighetsstudie ) er veien lagt diagonalt fra Thor Dahl bygget og dagens lyskryss i Museums gate til Brødrene Berggren. Veien diagonalt blir antagelig en fortsettelse av standarden som gjelder ved tilkoblingspunktene d.v.s 40 km/h. Selv om denne standarden er billig å bygge blir det dyrere enn å oppgradere dagens trase. Sett i det lange løp og med bilfri brygge tror vi at de fleste i byen allikevel ønsker seg denne løsningen. Arealer tilgjengelig for rekreasjon, møteplasser, aktuelle bygg og aktiviteter blir omtrent de samme for begge alternativene.

Investeringer
Mange med oss mener at kommunen bør starte med å sørge for opprydding og rivning av bygningene i kvartalet. På lenger sikt, når det foreligger politiske vedtak for utvikling av kvartalet, blir det kommunens oppgave å inngå leieavtaler med brukerne av tomtene. Kostnader til oppføring og drift av de ulike foretakene må besørges av de respektive driverne. Når det gjelder Sandefjord Sjøfartsenter kan det være fornuftig å etablere en stiftelse med offentlig og privat deltagelse.

Arealdisponering
Ivar Riis' skisse gjelder alternativ B. Vi mener utgangspunktet for utviklingen av kvartalet er å vektlegge sjø og et maritimt miljø i tråd med byens historie som sjøfartsby. Derfor ser vi for oss en utvidet bryggepromenade som går fra Pir 4 til Brygga 11. Utenfor den, og med utstikker(e) fra promenaden, anlegges en ny gjestebrygge med moderne fasiliteter. Dette må planlegges av havnesjefen. Nyskapningen vil forsterke byens status som sommerby. Men ikke bare det, også båtfolk, turister, folk fra fergene og byens egen befolkning vil trives i........

© Sandefjords Blad


Get it on Google Play