Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

* Det ene alternativet var med 6 stk blokker og 4 etasjer på høyde med Thor Dahl bygget. Det blir det ikke plass til fordi blokkene da ville havne helt ned på bryggekanten

* Da gjensto det andre alternativet fra 2019 med 7 etasjer.

Nytt i saken var også et brev fra Carlsen Kvartalet AS.

Utbyggeren skriver blant annet at med en antatt veikostnad på 87 mill, kan ikke byggevolumet i 2019 alternativet forsvare en ny vei. Det er behov for et byggevolum som er vesentlig høyere for å finansiere veien. Utbygger skriver at det er totalt urealistisk at forslaget fra 2019 med 7 etasjer kan oppfylle de nye premissene. På grunn av sterk motstand mot 7 etasjer er det helt utenkelig for utbygger å starte en ny plan med enda høyere utnyttelse. Et slikt prosjekt er dømt til å mislykkes. Utbyggeren er innstilt på å innløse festeavtalen basert på en takst og mener det er mest aktuelle utfallet av denne saken.

Administrasjonen hadde også fått en urimelig oppgave fra politikerne. En frist til innen mai på å kalkulere kostnader for alternativt innhold i kvartalet. Slik som spisesteder, bryggetorg, bryggepromenade, gjestehavn, sjøfartsenter m.m. Dette var derfor heller ikke utført.

Saken ble utsatt til neste Formannskapsmøte den 18. juni
Det forventes at kommunen griper sjansen og fullfører forhandlingene med utbygger for å terminere festekontrakten. Det er nå kommunen kan få tilbake råderetten over sin egen eiendom.

Vi håper at etter 18. juni eller kommunestyrets møte den 20. juni, at kommunen kan begynne med planlegging av hvordan vi kan benytte denne indrefileten på brygga til innbyggernes beste. Utvalget for Plan og Miljø tar feil når de sier at saken er ferdig utredet.

Det er mange forslag som bør utredes og avklares, som vei og publikumsrettede virksomheter, bryggepromenade, spisesteder, bryggetorg, gjestehavn, sjøfartsenter m.m. Men aller først bør kommunen sørge for at bygninger blir revet og at området foreløpig blir planert.

Politikerne vil ikke at kommunen skal bekoste all utvikling ved alternativ bruk (dvs ikke blokker) i Carlsen kvartalet. Dette er heller ikke meningen. Bryggetorgets Venner har oversendt konkrete forslag til etablering og drift av spisesteder. med flere lokale private interessenter." HAVET " Sjøfartsenter kan etableres av en stiftelse med både privat og offentlig deltagelse. Kommunen bør styre utviklingen og selvfølgelig bekoste offentlige områder som torg og bryggepromenaden ( med brygge plank ? ),

Sandefjord er en veldrevet kommune med god økonomisk styring. Det er trist hvis ønske om en kortsiktig økonomisk gevinst skal trumfe immaterielle verdier for byens befolkning i uoverskuelig fremtid. Det skjer dersom politikerne tillater at denne perlen av en eiendom på brygga privatiseres og bygges ned med boligblokker..

* Det ene alternativet var med 6 stk blokker og 4 etasjer på høyde med Thor Dahl bygget. Det blir det ikke plass til fordi blokkene da ville havne helt ned på bryggekanten

* Da gjensto det andre alternativet fra 2019 med 7 etasjer.

Nytt i saken var også et brev fra Carlsen Kvartalet AS.

Utbyggeren skriver blant annet at med en antatt veikostnad på 87 mill, kan ikke byggevolumet i 2019 alternativet forsvare en ny vei. Det er behov for et byggevolum som er vesentlig høyere for å finansiere veien. Utbygger skriver at det er totalt urealistisk at forslaget fra 2019 med 7 etasjer kan oppfylle de nye premissene. På grunn av sterk motstand mot 7 etasjer er det helt utenkelig for utbygger å starte en ny plan med enda høyere utnyttelse. Et slikt prosjekt er dømt til å mislykkes. Utbyggeren er innstilt på å innløse festeavtalen basert på en takst og mener det er mest aktuelle utfallet av denne saken.

Administrasjonen hadde også fått en urimelig oppgave fra politikerne. En frist til innen mai på å kalkulere kostnader for alternativt innhold i kvartalet. Slik som spisesteder, bryggetorg, bryggepromenade, gjestehavn, sjøfartsenter m.m. Dette var derfor heller ikke utført.

Saken ble utsatt til neste Formannskapsmøte den 18. juni
Det forventes at kommunen griper sjansen og fullfører forhandlingene med utbygger for å terminere festekontrakten. Det er nå kommunen kan få tilbake råderetten over sin egen eiendom.

Vi håper at etter 18. juni eller kommunestyrets møte den 20. juni, at kommunen kan begynne med planlegging av hvordan vi kan benytte denne indrefileten på brygga til innbyggernes beste. Utvalget for Plan og Miljø tar feil når de sier at saken er ferdig utredet.

Det er mange forslag som bør utredes og avklares, som vei og publikumsrettede virksomheter, bryggepromenade, spisesteder, bryggetorg, gjestehavn, sjøfartsenter m.m. Men aller først bør kommunen sørge for at bygninger blir revet og at området foreløpig blir planert.

Politikerne vil ikke at kommunen skal bekoste all utvikling ved alternativ bruk (dvs ikke blokker) i Carlsen kvartalet. Dette er heller ikke meningen. Bryggetorgets Venner har oversendt konkrete forslag til etablering og drift av spisesteder. med flere lokale private interessenter." HAVET " Sjøfartsenter kan etableres av en stiftelse med både privat og offentlig deltagelse. Kommunen bør styre utviklingen og selvfølgelig bekoste offentlige områder som torg og bryggepromenaden ( med brygge plank ? ),

Sandefjord er en veldrevet kommune med god økonomisk styring. Det er trist hvis ønske om en kortsiktig økonomisk gevinst skal trumfe immaterielle verdier for byens befolkning i uoverskuelig fremtid. Det skjer dersom politikerne tillater at denne perlen av en eiendom på brygga privatiseres og bygges ned med boligblokker..

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Det er trist hvis ønske om en kortsiktig økonomisk gevinst skal trumfe immaterielle verdier - Bjørn Ragnar Olsen Og Knut Trefelt
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Det er trist hvis ønske om en kortsiktig økonomisk gevinst skal trumfe immaterielle verdier

9 0
11.06.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

* Det ene alternativet var med 6 stk blokker og 4 etasjer på høyde med Thor Dahl bygget. Det blir det ikke plass til fordi blokkene da ville havne helt ned på bryggekanten

* Da gjensto det andre alternativet fra 2019 med 7 etasjer.

Nytt i saken var også et brev fra Carlsen Kvartalet AS.

Utbyggeren skriver blant annet at med en antatt veikostnad på 87 mill, kan ikke byggevolumet i 2019 alternativet forsvare en ny vei. Det er behov for et byggevolum som er vesentlig høyere for å finansiere veien. Utbygger skriver at det er totalt urealistisk at forslaget fra 2019 med 7 etasjer kan oppfylle de nye premissene. På grunn av sterk motstand mot 7 etasjer er det helt utenkelig for utbygger å starte en ny plan med enda høyere utnyttelse. Et slikt prosjekt er dømt til å mislykkes. Utbyggeren er innstilt på å innløse festeavtalen basert på en takst og mener det er mest aktuelle utfallet av denne saken.

Administrasjonen hadde også fått en urimelig oppgave fra politikerne. En frist til innen mai på å kalkulere kostnader for alternativt innhold i kvartalet. Slik som spisesteder, bryggetorg, bryggepromenade, gjestehavn, sjøfartsenter m.m. Dette var derfor heller ikke utført.

Saken ble utsatt til neste Formannskapsmøte den 18. juni
Det forventes at kommunen griper sjansen og........

© Sandefjords Blad


Get it on Google Play