We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vad Sjuklöverns anpassning till SD visar – och varför det är viktigt att inte glömma

2 90 282
19.12.2018

➤ KRÖNIKA Idag kom så beskedet – en utredning föreslår att straffrabatten för unga tas bort. Det är bra för Sverige och något jag kämpade för i alla åtta år jag satt i Riksdagen. Men det finns ett stort problem som inte försvinner med denna förändring och som man måste minnas.

Under mitt första år i riksdagen, 2010/11, hann jag lägga sammanlagt 16 motioner. Åtta av dessa lades direkt efter riksdagsvalet, på hösten 2010. Resten tillkom under riksdagsåret i form av ändringsyrkanden på lagförslag från regeringen.

Sju av dessa åtta motioner som jag la direkt handlade om kriminalpolitiken. Och en av dem, inskickad den 27 oktober 2010, handlade om…att straffrabatten för unga skulle tas bort! Så här skrev jag då:

Det är även så att lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare måste reformeras. I Sverige idag blir en person myndig vid 18 års ålder och i och med denna ålder ska han eller hon betraktas som fullt ansvarig för sina handlingar. Dock tar svensk lag ändå särskild hänsyn till personer........

© Samhällsnytt