We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

SVT-skatten – demokraturen i sin prydno

2 3 16
15.11.2018

➤ KRÖNIKA På tisdagen röstade riksdagen igenom förslaget om att ersätta TV-licensen med en skatt. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna röstade för, något som ännu en gång bekräftar att den svenska politiska paletten utgörs av sju nyanser av vänsterliberalt och en växande klick blåsippeblått. Beslutet är problematiskt på flera sätt, varav de flesta ur demokratihänseende.

Låt mig först säga att delar av Public Service-tanken är god. Det offentliga bör ta visst ansvar för sådana verksamheter som kan vara olämpliga eller ur lönsamhetsaspekt svåra för kommersiella aktörer att sköta. Så resonerar vi på en rad andra områden och det är därför vi betalar skatt överhuvudtaget.

Ur nationsvänlig synvinkel kan det också finnas ett intresse av en offentlig medieaktör som samlar större delen av folket, skapar samhörighetskänsla och nationell identitet. Det var också mycket därför som Sverigedemokraterna initialt ställde sig bakom förslaget. Man hoppades kunna reformera SVT och SR till något som går att försvara tvångsfinansiering för.

Kan drabbas av viss nostalgi

Jag är född 1958, samma år som TV slog igenom i Sverige – mycket tack vare sändningarna från fotbolls-VM som då spelades här – och uppvuxen med Hylands hörna och andra TV-program som i princip hela svenska folket tittade på. Jag kan drabbas av en viss nostalgi just kring detta – SVT som en lägereld för hela svenska folket, som bidrog till den vi-känsla som varit grundläggande för att bygga det svenska välfärdssamhället.

Det skulle då dessutom ta ytterligare drygt tio år innan radikalvänstern i samband med kanaldelningen 1969 började ta över SVT som en del av ”den långa marschen genom institutionerna”. Samtidigt är det förstås omöjligt och inte heller önskvärt med en återgång till ett medielandskap där vi bara har en enda TV-kanal att titta på och ett par radiokanaler – samtliga dessutom producerade av samma statliga medieaktör.

Sjuklövern de verkliga bakåtsträvarna

Vi socialkonservativa brukar beskyllas för att vara bakåtsträvare när vi hävdar att det var bättre förr. Men här är det de övriga ideologiernas företrädare som blickar bakåt och tar kräftgångsbeslut. Min nostalgi enligt ovan är blott en skugga över den längtan som de vänsterliberala politikerna och journalisterna känner till den tid då de hade monopol över nyhetsförmedling och opinionsbildning.

Beslutet att gå från licens- till skattefinansiering av Public Service har ingenting med praktikaliteter att göra som ibland har antytts. Det sker helt och........

© Samhällsnytt