We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Karay kültürüne dair

3 0 0
03.02.2021

İnsan, zaman geçtikçe kendi öz kimliğine daha çok ilgi duymaya başlıyor. Hele bir de çocuğu olduktan sonra ‘gelecek nesillere’ bırakılacak bir miras ortaya çıkacağı için daha duyarlı olabiliyor. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi atalarımdan bir bölümü Karay Türklerinden gelmekte. Bu hafızayı canlı tutabilmek adına, eşimin de isteği ile oğlumuza ‘İlya Karay’ ismini verdiğimizi ve buradaki ‘Karay’ isminin ayrıca İbranice ‘Okuyanlar’ anlamına geldiğinden bahsetmiştim. Bu yazımda ise biraz Karay Halk Edebiyatı - Folkloru üzerine yaptığım kısa araştırmaların sonuçlarını paylaşmak istedim.

İnternet ortamında maalesef bilgi eksikliğine dayalı yapılan ve antisemitizm içerikli kaynakları bir tarafa koyarsak Türkçe olarak ulaşabildiğimiz kaynaklar çok kısıtlı. Çoğunlukla Kırım Yarımadasında yaşamış ve Stalin tarafından Litvanya taraflarına sürülmüş olan bu Türk boyu için yazılan kaynakların birçoğu tahmin edilebileceği gibi Rusça. Ancak, edebiyat alanında, Fatih Şayhan’ın 2020 yılında yapmış olduğu ‘Kırım Karay Türkleri Arasında Köroğlu Destanının İzleri’ isimli yayında (yayının tam olarak künyesi: folk/ed. Derg, 2020; 26(1): 87-113), Köroğlu Destanı için Kırım Karay Türkleri arasında da kendisine yer edindiği ve Kırım Karay Türklerinin ‘Mecuma’ adını verdiği İbrani harfli matbu basımlı bir mecmuada Köroğlu’na ait halk........

© Şalom


Get it on Google Play