We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Şemot- Değişen bir şey yok...

13 0 0
26.12.2018

“Veelle şemot bene Yisrael abaim Mitsrayma – Mısır’a gelen İsrael oğullarının isimleri bunlardır.” Peraşamız, aynı zamanda Şemot kitabı bu cümle ile başlamaktadır. ‘Mitsrayma’ sözcüğünün nümerik değeri ile ‘Şehina’ sözcüğünün nümerik değeri birbiri ile aynıdır. Şemot yani isimler sözcüğü ise önemli bir şey olduğunu gösterir. “Nesie eda kerie moed anşe şem – halkın başkanları zaman belirlediler ve onlar isim sahibi insanlardı” cümlesi ‘isim’ sözcüğünün geçtiği yerlerde önemli bir durum olduğunu gösterir. Bu peraşa o kadar önemlidir ki bütün kitap bu önem arz eden sözcüğün adını almıştır. Burada Yaakov’un oğullarının öneminden de söz etmektedir. Onlar babalarını defnettikten sonra isteyerek yeniden Mısır ülkesine gelmişler ve ‘galut’un boyunduruğunu kabul etmişlerdir. Tanrı’nın Avraam’a verdiği sözün gerçekleşmesi gerektiğinden bütün kabileler Kenaan ülkesinin yüksek konumunda kalmayarak Mısır ülkesinin aşağı konumuna inmişlerdir. Onlar Mısır ülkesinin kabuğu (klipat zoamat Mitsrayim) içinde parlayan kıvılcımlar olmaya devam etmişlerdir. Onların Mısır’a gelişi bu yüzdendir ki Şehina’nın da Mısır ülkesine gelişi olarak nitelendirilir. Bu yüzden de Mitsrayma sözcüğü ile aynı nümerik değere sahiptir.

“Veelle şemot bene Yisrael abaim Mitsrayma et Yaakov iş uvato bau – Mısır’a gelen İsrael oğullarının isimleri bunlardır Yaakov ile bütün evleri ile geldiler.”

Şemot peraşası bizlere esaretin zorluğunu ve geulanın........

© Şalom