We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Stikkelvika kraftverk negativt for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

3 0 0
07.11.2018

Dette er alvorlig for reindriftsnæringen i området. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er allerede svært berørt av mange utbygginger som har negative konsekvenser for reindrifta i området. Jeg vil nevne Nordlandsbanen og den store Tosbotn-utbyggingen. Dette innebærer at samleeffekten av de mange inngrepene er store for reindriften. Jeg må også trekke frem de omfattende negative konsekvensene i forhold til de vedtatte planene om utbygging av Øyfjellet vindkraftverk i denne sammenhengen.

Sametingets innsigelse til utvidelsen av Stikkelvika kraftverk handler om flere forhold. I denne situasjonen med alle arealinngrep mener Sametinget at det samlede arealpresset........

© Ságat