We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Samisk kulturell og kreativ næring har stort vekstpotensial

3 0 0
02.11.2018

For mange av de som driver innen samisk kulturell og kreativ næring står personlige kunstneriske mål og et ønske om å styrke samisk kultur og identitet gjennom kunsten, svært sentralt. Denne motivasjonen er en drivkraft for å skape egen arbeidsplass som er veldig sterk, og som kan bidra til at vi får enda flere heltidsstillinger innenfor denne sektoren.

Kautokeino er pilotkommune i prosjektet «Hutkás Gielda/Kreativ kommune», som retter seg mot næringsutvikling med basis i samiske kunst- og kulturuttrykk. Målet er å utvikle en modell og en helt ny måte å jobbe på som fremmer samarbeid, synlighet og aktivitet mellom kreative næringer og........

© Ságat