We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fornybare næringer gir oss noe å leve for og av

3 0 0
06.03.2019

Å skape flere arbeidsplasser skjer ikke ved å knekke reindriften i Kvalsund-området, ødelegge fiske i fjorden eller skade omdømmet for norsk sjømat i internasjonale markeder. Det skjer gjennom å satse på fornybare næringer, som for eksempel fiskerier, kreative næringer, byggebransjen og reiseliv. Konjunkturbarometeret for Nord-Norge viste sterk vekst i vareeksporten fra Nord-Norge i første halvdel av 2018. Samtidig viser Vista Analyse sin rapport at det ikke er grunnlag for å si at Nussir-prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det har vært rørende stor oppslutning omkring å ivareta interessene til økonomiske internasjonale spekulanter som vi ikke en gang vet hvem er. Vi har bred erfaring med dem, for eksempel forlot de gruvevirksomheten i Sør-Varanger etter en av de største........

© Ságat