We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vindkraft og annen norsk energipolitikk

2 0 0
26.09.2019

Utbyggingen av vindkraft må vurderes som del av vår samlede energipolitikk. Valget gjelder om vi skal oppfatte lys og varme fra norsk vannkraft som en fundamental del av velferdsgodene i Norge, på linje med skole, barnehage, offentlig helsetjeneste, offentlig vannforsyning, eller om lys og varme skal være ei vare som skal selges på et marked med sikte på profittmaksimering.

Norge har lenge hatt kabler til EU og Russland med kapasitet stor nok til å takle alle framtidige norske eksport- og importbehov. Regjeringen har likevel planlagt ytterligere tre nye kabler (trolig flere) til Tyskland, England og Skottland med en samlet (teoretisk) kapasitet på ca. 90 TWh. Den planlagte eksporten av norsk vannkraft vil resultere i et kraftunderskudd til norske husstander – dette underskuddet skal kompenseres av mye vindkraftutbygging i Norge.

Vi kan forholdsvis enkelt – og uten store naturskader - skaffe mye ny alternativ fornybar energi ved å oppgradere eldre kraftverk og gjennom energieffektivisering.

Utbyggingen av de 13 nye områdene som inngår i regjeringens «nasjonale ramme» for vindkraftutbygging, sammen med de områder som alt er utbygd pluss de som allerede har fått konsesjon = 94 områder (inkl. de 13 som nå er sendt ut på høring), vil rasere store deler av kysten fra Telemark til og med Finnmark, og litt av innlandet. Men utbyggingen vil ikke bare skade norsk natur på en........

© Ságat