Signert:
Ragnhild Sandøy, Kjell Haabet, Lars Kristoffersen, Marlen Zachariassen, Guri Hanssen, Solveig Stokmo og Torstein Lajord
Styret i Motvind Nord Vuostebiegga Davvin

Peter Hammer Motvind Kvænangen og Wictor Hansen Vangberg
Motvind Midt-Troms

Rolf Kristensen og Per-Ove Hovland
Tidligere medlemmer i Motvind Norges styre


Fortsatt er det ingen motforestillinger som slipper til i NRK Nyheter, og regjeringa kjører sammen med NHO stadige offensiver; nå er det f.eks. «Kraftløft», tilslutning til EUs Fornybardirektiv, elektrifisering av Melkøya og det såkalte «Kraftløftet for Finnmark».

Her skal det brukes mye kraft; «Mer av alt – raskere!» Statnett tildeler enorme mengder kraft, som vi ikke har, til kraftslukende prosjekter som f.eks. Google Skien, elektrifisering av petroleumsanlegg som Melkøya og Goliat, hydrogenfabrikker, Aker Horizon i Narvik og Berlevåg, Fortescue Future Industries og Statkraft på Helgeland, en rekke datasentra, mm. Og vipps – det store kraftoverskuddet i nord er borte vekk!

Kraftpakke Finnmark, «Melkøy-pakken». Torsdag 25. april la NVE frem 26 kraftprosjekter innmeldt i Finnmark. Prosjekter i Troms kommer i tillegg? NVEs informasjonsmøte var annonsert med to dagers varsel. Statnett holdt møter om 420 kV linja Skaidi – Hammerfest 23. og 24. Alle under den årlige vårflyttinga. NVE sier saksbehandlinga skal gå raskt.

Det var høsten 2019 vi grunnla Motvind Norge. Vi har oppnådd mye på disse årene, fordi mange kunnskapsrike og dedikerte ildsjeler er på ballen, 24/7, landet rundt. I 2024 ser vi krafta tydelig. Massiv motstand i lokalbefolkninga, motvindsapparatet sentralt og i regionene trør til og støtter. Det arrangeres folkemøter og markeringer, innspill og kronikker. En voldsom kraft. Vi er stolte over å ha bidratt til denne fantastiske grasrotbevegelsen.

Fredag 26. april er det fire år siden vi stifta Motvind Nord Vuostebiegga Davvin, da som regionlag for landet mellom Vestfjorden og Varanger. På eget initiativ, uten noe hjelp, uten tilskudd, uten penger. Fire år etter er det flere regionlag og lokallag i nord. Organisatorisk dekker Motvind Nord nå landet mellom Vestfjorden/Ofoten og Finnmark. Saklig og politisk uttaler vi oss og hjelper der det trengs, slik man gjør det i motvindsbevegelsen.

Vi har orden i sysakene våre; med styremøter, møtereferater, årsmøter, årsmeldinger, regnskap og protokoller – etter vedtekter og god organisasjonsskikk. Styret fungerer godt, og vi har et stort nettverk og høyt aktivitetsnivå:

• Vi verver medlemmer til Motvind Norge – hovedorganisasjonen

• Vi etablerer og bistår lokallag, siste år Motvind Kvænangen og Motvind Midt-Troms

• Vi arrangerer vardetenninger hver 8. oktober, og vi deltar i markeringer

• Sammen med andre frivillige organisasjoner arrangerer vi folkemøter og flere dagers konferanser, som Tromsøkonferansen

• Vi publiserer kronikker, i riksmedia og regionens aviser

• Via vår facebook-gruppe legger vi mye arbeid i å oppdatere leserne med informasjon og nyheter innen energi og natur i nord.

Motvind-bevegelsens store ressursbank og styrke er mulighetene for å bidra og informere, mobilisere og samarbeide, hver på vår måte og fra vårt sted. Mange hender og hoder fra alle samfunnslag bidrar med det man kan og der man kan. Noen er betalende medlemmer, andre støtter på andre måter. Det kommer nå stadig nye stemmer som med solide kunnskaper styrker motstanden mot det som oppfattes som maktmisbruk.

NHO og Fornybar Norge, til og med regjeringa (!) pøser nå på med kampanjer og debattinnlegg; om kraftmangelen som vil komme, om mer fornybar (ustabil sol og vind), om havvind som nasjonsbygging, og – om motvind-bevegelsen som ikke er å stole på. Statsråd Aasland sier i Europower at Motvind er en meget spesiell organisasjon, som ingen bør stole på. Organisasjonen driver med feilinformasjon. Åslaug Haga i NHO mener feilinformasjonen er så alvorlig at ytringsfriheten bør begrenses. Nei, det er nok ikke motvind-bevegelsen som feilinformerer, som ikke forstår! Ikke undervurder velgerne nå!

Stetinden Foto: Motvind Nord

Stetinden Foto: Motvind Nord

Det har kommet inn over 7.500 svarregjeringens høring av EUs reviderte Fornybardirektiv, mange fra organisasjoner i Motvind-bevegelsen og mange fra enkeltpersoner.

Nesten alle ber regjering og storting si nei og sender et klart signal om at befolkninga ikke aksepterer at Fornybardirektivet innføres, verken helt eller delvis.Hvordan dekkes denne store saka av NRK Nyheter tro?

Kunnskaper gir kraft. Vi deler fakta og kunnskaper; om energi, om vindkraftens mangler og trusler mot natur og folkehelse, om verdiene i ren og inngrepsfri natur. Vi har lært opp lokale aksjonsgrupper. Derfor vokser motstanden mot narrativet og innholdet som er lagt i begrep som «Grønn omstilling». Det norske folk er opptatt av natur og miljø på ordentlig. Så også i nord, og derfor meldte også mange seg inn etter regjeringas vedtak om Melkøya. I alle organisasjoner oppstår det tidvis maktkamper. Ryggraden i organisasjoner som motvind, er innsatsen og vitaliteten hos ildsjelene og tilsluttede regionale lag. Landet rundt.

Vi håper landsmøtet i helga holder fast ved organisasjonens opprinnelige idé og styrke, og at Motvind Norge går videre som en ekte grasrotbevegelse med stø kurs og stadig større oppslutning.

QOSHE - Vi står i en krig om kraft og natur i nord - Motvind Nord Vuostebiegga Davvin
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vi står i en krig om kraft og natur i nord

24 0
25.04.2024

Signert:
Ragnhild Sandøy, Kjell Haabet, Lars Kristoffersen, Marlen Zachariassen, Guri Hanssen, Solveig Stokmo og Torstein Lajord
Styret i Motvind Nord Vuostebiegga Davvin

Peter Hammer Motvind Kvænangen og Wictor Hansen Vangberg
Motvind Midt-Troms

Rolf Kristensen og Per-Ove Hovland
Tidligere medlemmer i Motvind Norges styre


Fortsatt er det ingen motforestillinger som slipper til i NRK Nyheter, og regjeringa kjører sammen med NHO stadige offensiver; nå er det f.eks. «Kraftløft», tilslutning til EUs Fornybardirektiv, elektrifisering av Melkøya og det såkalte «Kraftløftet for Finnmark».

Her skal det brukes mye kraft; «Mer av alt – raskere!» Statnett tildeler enorme mengder kraft, som vi ikke har, til kraftslukende prosjekter som f.eks. Google Skien, elektrifisering av petroleumsanlegg som Melkøya og Goliat, hydrogenfabrikker, Aker Horizon i Narvik og Berlevåg, Fortescue Future Industries og Statkraft på Helgeland, en rekke datasentra, mm. Og vipps – det store kraftoverskuddet i nord er borte vekk!

Kraftpakke Finnmark, «Melkøy-pakken». Torsdag 25. april la NVE frem 26 kraftprosjekter innmeldt i Finnmark. Prosjekter i Troms kommer i tillegg? NVEs informasjonsmøte var annonsert med to dagers varsel. Statnett holdt møter om 420 kV linja Skaidi – Hammerfest 23. og 24. Alle........

© Ságat


Get it on Google Play