We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Skal Nordkapp kommune gå til rettssak?

1 0 0
13.05.2019

Nordkapp Arbeiderparti mener at vi ikke skal gå til noe rettssak. Vi har ikke noe rettsgrunnlag. FeFo vil ikke selge eiendommen, det er FeFos uttalte politikk at de ikke selger utmark. Politikk er ikke juss og kan ikke løses i en rettssal.

Dersom vi likevel hadde hatt et rettsgrunnlag er vår vurdering at en rettssak ville versert i årevis i rettsapparatet og mest sannsynlig gå helt til høyesterett. Å holde en rettssak gående i årevis, koster både mye penger og vil trolig påføre Nordkapp som destinasjon omdømmetap. Ingen av delene vil vi bidra til.

Vi ønsker ikke å belaste skattebetalerne med å kjøre en rettslig prosess der utfallet er høyst usikkert, uten et........

© Ságat