We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fylkesmannen om omdømmebygging

1 0 0
11.07.2019

At dette kommer etter utspill mot rådmannen i Gamvik kommune, vil jeg tro kun er en tolkning fra journalist Alf Helge Jensen, i et forsøk på å hjelpe venstresiden i norsk politikk. Jeg lar tvilen komme fylkesmannen til gode, for hun vil vel neppe være så klønete at hun blander seg inn i en personalsak som hun ikke har noe med, for så å risiker­e og bli inhabil i saker som skal behandles senere.

Men hun har noen gode poenger som jeg vil dvele litt ved. Eksempelvis at hver og én i et kommunestyre har et ansvar som rollemodeller. På rådmannsiden har Gamvik kommune hatt det stabilt. Tre stykk på over 20 år. To måtte forlate stillingene etter at deres adferd gjorde det umulig å fortsette. Den første etter å ha forgrepet seg på en underordnet og fått en fengselsdom på tre år og tre måneder.

Da saken omsider kom til behandling i kommunestyret foreslo jeg at vedkommende måtte suspenderes fra stillingen. Forslaget fikk kun min stemme og ble unntatt fra offentligheten uten gyldig lovhjemmel. Flertallet valgte å opprette en stilling som spesialrådgiver til rådmannen. Dette til tross for at ansatte i kommunen slet voldsomt med å kunne omgås den siktede. Selv etter at dommen........

© Ságat