We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

En trussel mot demokratiet

1 0 0
16.05.2019

Bakgrunnen var at Posten vil ha færre dager med brevpost. Det snakkes om utkjøring to og tre dager annen hver uke. Wulff mener at aviser dermed ikke når ut til leserne med nyheter, noe han hevder er en trussel for demokratiet. Dette med bakgrunn i pressens rolle som nyhetsformidler til publikum.

Wulff hadde mange gode argumenter for hvorfor publikum må få jevnlig tilgang til nyheter. Pressen har som kjent også en rolle hvor de skal gå det offentlige etter i sømmene, når det er grunnlag for det.

Gamvik FrP har som opposisjonsparti i snart åtte år hatt mye av den samme rollen og vært vaktbikkje i kommunen.

Undertegnede er ansvarlig for vår hjemmeside som brukes flittig. Jeg har nylig skrevet tre reportasjer som har fått navnet demokratiforakt en, to og tre. Bakgrunnen er blant annet lukkede kommunestyremøter uten lovhjemmel og systematisk underslag av protokoller.

I sak........

© Ságat