We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Professor Øyvind Ravna forkaster resultatene av nyere forskning

2 0 0
31.10.2019

Innlegget fra Ravna finner du her.

I læreboka «Samerett – og reindriftsrett» forteller han at samene oppsto i Fennoskandia (Norge, Sverige, Finland og Karelen). Når han angir hvor i Fennoskandia dette skjedde, viser han til Knut Odner sin historiefortelling om «at samisk tilstedeværelse i Fennoskandia ikke oppsto som en følge av innvandring østfra…» og i tillegg trekker han i en fotnote fram at «Simonsen anfører at `samene innvandret ikke, men oppsto gjennom en minst fire tusen år lang prosess (…) i Nordkalottens kjerneområder.`» (s.46)

Det er alt han har å fortelle om samenes eldre historie og opphav. Resultatene av nyere forskning fortier han fullstendig i boka, og i debattinnlegget forkaster han de konklusjonene som........

© Ságat