We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Målet er maktdeling mellom Sametinget og folkevalgte organer

2 0 0
06.01.2020

Les innlegget fra Myrnes Balto her.

Dette er en udokumentert påstand fra NSR sin side. EDL har aldri fremmet en slik påstand.

Hensikten med dette framstøtet fra Balto sin side, er å avlede oppmerksomheten fra det faktum at NSR sin aktuelle politikk, er å få innført en maktdeling mellom Sametinget og de folkevalgte organene i Norge. Denne målsettingen blir begrunnet i den samepolitisk motiverte doktrinen (læresetningen) om at Norge er tuftet på territoriet til to folk, eller sagt på en annen måte; befolkningen i Norge består av to forskjellige folk; det samiske folk og det norske folk.

Målsettingen om maktdeling er blitt formulert blant annet i Sametingets planverk 1997–2001. Der heter det blant annet at «Samene er ett folk og derav følger retten til selvbestemmelse». Og videre: «Det vil være en sentral oppgave å innføre........

© Ságat