We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

«Send mere peng»

1 0 0
12.11.2019

I sin appell fremmer Sametingspresidenten i tillegg den samepolitisk, motiverte fortellingen til samelandsbevegelsen. En fortelling som er full av er omentrentligheter, uetterretteligheter og feilinformasjon. Jeg tar her for meg noen:

1. Sametingspresidenten hevder at «Samenes rett til selvbestemmelse uttrykkes i grunnloven vår.» Hvor i Grunnloven, Keskitalo, står det at samene har rett til selvbestemmelse? Er dette nok et eksempel på bevisst feiltolking som gjennom gjentakelse skal befeste seg som en sannhet? I Sametinget og NSR sitt vokabular er ikke noe politikkområde unndratt fra formuleringen «samisk selvbestemmelse». Sametingspresidenten forfekter faktisk med dette, det syn at den norske

Grunnloven forplikter den norske staten til minst å opprette en samisk/etnokratisk delstat i Norge. (Det hjertet er fullt av renner fingertuppene over med).

2. Sametingspresidenten viser til innhold i FN erklæringen om «indigenous peoples», som om denne erklæringen er forpliktende for Norge. En erklæring er ikke noe annet enn en meningsytring og i denne erklæringen har en ikke en gang beskrevet hvem disse «indigenoues peoples» er. Erklæringen kan derfor sies........

© Ságat