Helse Nord har med sine omstillingsprosesser skapt uro rundt helsetilbudene i nord.

Helseforetakene og Stortinget er innforstått med at det er økende behov for psykisk helsevern. I forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse som ser på behovet i et tiårsperspektiv, har Stortinget vedtatt å øke antallet døgnplasser. Likevel pågår det nå en nedbygging av døgnplasser på de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) som kan føre til at alvorlig psykisk syke pasienter får dårligere behandling. Helseministeren kan stanse denne nedbyggingen, styrke tilbudet i distriktene og sikre et godt tilgjengelig tilbud langs hele landsdelen, det bør han gjøre.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering har ført helsetjenestene i nord over på en utrygg kurs. Høyre i Nord-Norges første krav til den nye helseministeren er at han må få Helse Nord tilbake på rett vei, og forholder seg til planen vedtatt av Stortinget.

Høyre vil gjøre den offentlige helsetjenesten bedre, samtidig som vi tar i bruk ledig kapasitet som finnes hos private for å redusere ventetidene og forhindre fristbrudd. Det viktigste for pasienter i nord, er ikke om de får behandling på et offentlig, privat eller ideelt drevet behandlingstilbud, men at kvaliteten er god, ventetiden kort og at det offentlige betaler.

Benjamin Nordberg Furuly
Fylkesleder Troms Høyre

Ståle Sæther
Fylkesleder Finnmark Høyre

Trine Remman
1. Nestleder Nordland Høyre

Eivind Holst
Fylkesleder Nordland Høyre

Erlend Svardal Bøe
Representant for Troms Høyre, helse og omsorgskomiteen på Stortinget

Bård Ludvig Thorheim
Representant for Nordland Høyre, energi- og miljøkomiteen på Stortinget

QOSHE - Høyre i Nord-Norge forventer en ny kurs fra den nye helseministeren - Benjamin Nordberg Furuly
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Høyre i Nord-Norge forventer en ny kurs fra den nye helseministeren

46 0
06.05.2024

Helse Nord har med sine omstillingsprosesser skapt uro rundt helsetilbudene i nord.

Helseforetakene og Stortinget er innforstått med at det er økende behov for psykisk helsevern. I forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse som ser på behovet i et tiårsperspektiv, har Stortinget vedtatt å øke antallet døgnplasser. Likevel pågår det nå en nedbygging av døgnplasser på de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) som kan føre til at........

© Ságat


Get it on Google Play