We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Günlerin kısalmasının düşündürdükleri

6 4 1
22.12.2018

Aralık ayı, kuzey yarımküresinde günlerin kısalarak, yılın en kısa günü olan 22 Aralık’ın yaşandığı bir aydır.

Acaba, her yıl içerisinde günler niçin kısalır, geceler niçin uzar; her yıl içindeki en kısa gün ve en uzun geceden sonra da niçin bunun aksi olur ve günler uzar, geceler kısalır; bunlar da o yıl içindeki en uzun güne ve en kısa geceye kadar niçin devam eder?

Bir temennî değil; fakat bir sual olarak sorsak:

- Günlerin ve gecelerin uzunluğu bir yıl içinde artmadan veya eksilmeden, yılın her gününde aynı kalsaydı ne olurdu?

Kuzey yarımküresinde günlerin kısalmasının daha bariz olarak fark edildiği Aralık ayında havanın daha çabuk karardığını görenlerin ve namazlarını vaktinde kılmak niyetiyle takvimdeki namaz vakitlerini her gün daha dikkatle kontrol eden Müslümanların aklından bu da geçebiliyor.

Günlerin uzayıp kısalmasının, mevsimlerin değişmesiyle birlikte meydana geldiği; mevsimlerin değişmesinin ise, dünyanın kendi etrafındaki dönüş ekseninin 23 derece 27 dakikalık (açısal) eğimiyle ilgili olduğu, coğrafya kitaplarında bildirilmektedir.

Bu coğrafya bilgilerine göre, günlerin uzayıp kısalması olmasaydı, mevsimler de olmazdı!. Çünkü, iki hadise de dünyanın kendi etrafındaki dönüş ekseninin 23 derece 27 dakikalık açıyla eğik oluşu sebebine bağlı bulunmaktadır.

Dünyanın kendi etrafındaki dönüş ekseninin bu eğikliği olmasaydı meydana gelebilecek diğer bir hadise de, denizlerden çıkan buharın dünyanın sadece kuzeyine ve güneyine gitmesi ve bunun neticesinde de, her iki kutupta da muazzam buz kıtalarının teşekkülü olabilecekti!.

Peki, dünyanın dönüş eksenine çok hikmetli olarak bu açısal eğimi veren, o açısal eğimi muhafaza ettiren ve buna bağlı olarak da mevsimleri, günlerin uzayıp kısalmasını husule getiren Müsebbib (Sebebleri Yapan) kimdir?

Kur'an-ı Kerim'de, günlerin uzayıp kısalması hadisesi üzerinde insanları düşünüp........

© Risale Haber