We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Okumak lazım!

4 0 0
11.04.2022

Mustafa Kılıç'ın yazısı

Bismillahirrahmanirrahim

Bugün küfür ve dalalet şubelerinin Kur'an ve sahih hadislere en fazla yönelttikleri eleştirilerin bozuk bir İlah-resul-kitap algısından kaynaklandığını görüyoruz.

- Galaksileri yaratan ve çeviren yaratıcı neden benim fiillerimle ilgilensin?

- Kutsal bir kitapta filanca konudan bahsedilmesi uygun değildir! (Haşa)

- Peygamberin (sav) her hareketini taklit etmek ne için? Neden günlük hareketler ilahiyatın konusu oluyor?

Bu şekilde toparlanabilecek bir çok soru günlük hayatta ve sosyal medyada tartışılıyor.

Bediüzzaman, İşârât-ül İ'caz'da Bakara suresinin 26 ve 27. Ayetlerini tefsir ederken bu yanılgıların kaynağını şöyle sıralıyor:

"1- Onlar her şeye, me'luflarına baktıkları nazar ile bakıyorlar.

2- Onlar insanın zihninin, fikrinin, lisanının, sem'inin cüz'î olduklarını ve cüz'î olduklarından kasden ve bizzat iki şeye beraber taalluk edemediklerini nazara almışlardır.

3- Himmetin yüksek ve alçak kısımlarını tefrik eden mikyasın, iştigal ve ihtimamdan ibaret olduğunu düşünmüşlerdir. Yani yüksek şeylere ihtimam edenin himmeti yüksektir, alçak işlerde iştigal edenin himmeti alçaktır.

4- Kıymet ve azametin, himmet nisbetinde olduğunu zannetmişlerdir. Hattâ küçük veya alçak bir şeyi, yüksek ve büyük şahıslara isnad etmezler. Güya azîm insanlar, kıymeti olmayan şeylere tenezzül etmezler ve zayıf, küçük bir şey, o büyük himmet ve azameti tahammül edemez."
(Risale-i Nur-İşârât-ül İ'caz)

Yani Cenab-ı Hakk'ın fiillerini ve icraatını insanlara kıyas ederek değerlendirme hatasına düşmüşlerdir. Oysa insan; normali bildiğiyle sınırlı sanan, kısıtlı duyulara, düşünce gücüne ve iradeye sahip, aynı anda birçok işi göremeyecek bir canlıdır. O yüzden himmetini, enerjisini uğraştığı bir tek işe vermek zorundadır. Bu yüzden bir insanın kıymeti uğraştığı işlerle ölçülebilir. Veya kıymetli........

© Risale Haber


Get it on Google Play