We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mahrem Risalelere İnsaflı Bir Bakış

3 0 0
17.04.2022

Mustafa Kılıç'ın yazısı

Bismillahirrahmanirrahim

Bu kâinatı binbir isminin cilvelerini bizzat kendi nazarıyla görmek ve göstermek ve gayrın nazarıyla görmek için yaratan Cenab-ı Hak kainat kitabını okumak ve anlamak için kitaplar ve elçiler göndermiştir. İnsanlığın olgunluk çağında da bütün enbiyanın reisi Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ı elinde en büyük müfessir olan Kur'an-ı Kerim ile göndermiş, kainatın sebebi hilkatini o ferd-i ferid ve ferman-ı azimüşşan ile tahakkuk ettirmiştir.

Sonraki asırlarda çağın ihtiyacına göre o güneşten Nur alan eserler yazılmış. Bu eserler dönemin hastalıklarına göre savrulan nazarları tekrar Kur'an ve onun temel davalarına çevirmiştir.
Materyalist felsefenin ve sefahet ve lehviyata dayanan muzır medeniyetin revaçta olduğu ahirzamanda iman esaslarını ilmi delillerle ispatlayan, akıl ve kalbi birlikte irşad eden nefis ve şeytanı kendi silahlarıyla ilzam eden Risale-i Nur Merhum Mehmed Âkif'in, "Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm'ı" temenni ve duasının tahakkuku olarak, Kur'an-ı Kerim'in üstadlığında tecdid vazifesini bihakkın eda etmiştir.

Bugün dünya ve gençlik Risale-i Nur'a dünden daha az muhtaç değildir. Medeniyetin gaflet verici oyuncakları her yeri kaplasa da ölüm hakikati değişmiyor. İnsanın kendisinin ve evrenin varlığını anlama ihtiyacı azalmıyor. Bu sebeple Risale-i Nur'u insanlıkla buluşturma görevi de azalmıyor.

Özellikle ülkemizde Bediüzzaman isminin kalplerdeki saygınlığı büyük oranda devam ediyor. Bu Risale-i Nur'la tanışmada olumlu bir başlangıca vesile olsa da son yıllarda Risale-i Nur'a yöneltilen iki eleştiri konusu insanların fikir almak için başvurdukları ilk kaynak olan sosyal medyada bir önyargı sebebi olarak duruyor.

Bunlardan biri fetö ile ilgili bağlantı kurma çabaları. Bu konuda ilk günden itibaren Hüsnü Bayramoğlu ağabey başta olarak Nur cemaatlerinin gerekli tavrı ortaya koymaları ve siyasi iradenin de anlayışlı ve ayırd edici tutumu sebebiyle bir nebze bu saldırılar savletini yitirdiği ve bu konuda cevap veren insan da çok olduğu için biz buna bakmayacağız.

Diğeri daha Üstad Kastamonu'da iken başlayan Sikke-i Tasdik-i Gaybi eserinde toplanan Risalelere yönelik eleştiriler. Ne yazık ki Risale-i Nur gibi hakikatli ve muazzam bir tefsiri araştırmak isteyen birinin ilk karşısına çıkacak eleştiriler bunlar oluyor. Din düşmanlarının yanında bazı malum ilahiyatçıların da bilinçli bir şekilde bu iddiaları savurması ve hatta bazı müsbet insanların da mahiyetini bilmediğinden bu iddialara destek vermesi Risale-i Nur'la ilgili bilgisi olmayan insanlarda tehlikeli bir önyargıya sebep oluyor.

Biz bu yazıda üstadın bu eserler (Birinci Şua başta olarak Sikke-i Tasdik-i Gaybi mecmuasındaki risaleler) incelenirken dikkate alınmasını istediği bazı hususları irdelemeye çalışacağız.

1-........

© Risale Haber


Get it on Google Play