We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Büyüklere göre, fedakârlığın ölçüsü de büyük oluyor!

6 0 0
12.04.2022

Abdulkadir Çelebi̇oğlu'nun yazısı

Cenâb-ı Hak, Kur'ân-ı Kerîm'inde şöyle buyuruyor;

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنٖينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

"Allah mü'minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında Cenneti onlara vermek sûretiyle satın almıştır." (Tevbe Sûresi, 111. Âyet-i Kerîme ve Meâli)

Bu âyet-i kerîmeyi, Üstâd Bediüzzaman Hazretleri "Altıncı Söz" eserinde çok güzel bir temsil ile tefsir etmiştir.

Bir başka âyet-i kerîmede ise Yüce Rabbimiz şöyle buyurur;

وَالَّذٖينَ جَاهَدُوا فٖينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنٖينَ

"Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz. Ve hiç şübhe yok ki, Allah muhsinlerle -Allah'ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir." (Ankebût Sûresi, 69. Âyet-i Kerîme ve Meâli)

Âyet-i kerîmelerde Cenâb-ı Hak fedakârlığa ehemmiyet vermektedir. Ve bu fedakârlığa da azîm mükafat va'd ediyor.

Üstâd Bediüzzaman Hazretleri’nin "Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennem'in alevleri içinde yanmaya razıyım." (Tarihçe-i Hayat, s. 630) ifadelerini de azîm bir fedakârlık ve ulvî bir feragât olarak görmek elzemdir.

Nitekim Hulefâ-yı Raşidîn'in birincisi olan Hz. Ebû Bekir (ra) şöyle ifade ediyor, âlî merhamet ve fedakârlığını; "Cehennemde vücudum büyüsün, tâ ehli........

© Risale Haber


Get it on Google Play