Ey Kudüs!

Rahmani varlığına bizi dahil et!

Ya Rabbi, Cumanın Kudüs'unde Kuddûs isminle kalplerimizi, ruhlarımızı, vicdanlarımızı rızana dahil et!

Nebiler otağında, onların yüzü suyu hürmetine ümmetin prangalarını kır!

Şuurlandır sorumluluk taşıyanları başta olmak üzere.

Başlarına akıl ve feraset ver. Basiret ve şecaat ver.

Ümmetin ihlas ve ilimle mücehhez müdrik amel sahiplerinden manevi ordunu, manevi cihadını ve maddi inkişafını da katarak esaret zilletinden kurtulmayı nasip eyle, nasip et, nasip kıl ya Rabbi!

Huzuruna gelmiş, sabahın cumasında, ümmetin hüzün çağlayanında senden medet isteyen ve bu satırları okuyanlarla birlikte hakikat yolunda bize iman tazeliği, şevk bineği, hizmet aidiyeti, huzur nimeti, sağlık lütfu, iz'an ve im'an müşahedeleri nasip eyle!

Maddi ve manevi rızkımıza bereket ver!

Nefsimizi ıslah eyle!

Zihnimize sükunet ver!

Kalbimize emniyet ver!

Kulluk maksadımıza inşirah ver!

Bizi kudsi Kudüs'ünde İbrahimi olanla teçhiz eyle!

Halilullah'a müntesip, sofrasına ikram ehli yap!

İslam aleminin zillet tablosunun kör döğümünü çöz, Kudüs'ün mazlum, mağdur, mükedder ma'şeri vicdanında bizleri, ümmeti, insanlığı zalime karşı metanetli, izzetli, mücahid, muallim, adil, samimi, fedakar ve muvaffak eyle Allah'ım!

Bize Kudüs fethini nasip eyle, acizliğimize, zaaflarımıza, çaresizliğimize, cehaletimize kurban etme muzafferiyetimizi ya Rabbi!

Merhametinle muvaffakiyetimize, cehd ruhumuza, akıl fenerimize, vicdan terazimize, kalp muhabbetimize ihlas ve irfan nasip eyle Allah'ım!

Bizleri ıslah eyle!

Ruh ver dimağlarımıza!

Şuur kat bildiklerimize!

İstikamet ver fikirlerimize!

Ey Kudüs!

Yeni Selahaddinlerin iman, ihlas ve ilim ordusuna, bütün kalbimizle ümmetle birlikte sana geliyoruz, geldik, sendeyiz, sende tut bizi, bizi de sende!

Kubbetüssahra'da, Gazze'de, Batı Şeria'da, ümmetimi ağlatan duvarda, menfur çizmeleri ile mabemizi kirleten o zalim güruha ve destekçilerine karşı bizleri kederden kevsere al Allah'ım!

Milyonlarca Filistinlinin kanını, şehadetini mazlum insanlar hürmetine bir rahmet bulutuna, bir vicdan dirilişine, bir saadet güneşine tebdil eyle ya Rabbim!

Kahret küffarı, zalimi ve münkir ile her türlü destekçilerini!

Bizleri bu zilletten halas eyle!

Ümmetin bu kasavet halini, rahmetinle kardeşliğin hakikisine dönüştür!

İnim inim inleyen bu ciğeri yanık, kalbi mükedder, hayatları dipçik altında bu Elhalil sıkışmışlığının o sabır kahramanlarını, direnç abidelerilerini, intifalarını birer muzafferiyet donanımlarına, birer galibiyet sevincine gark et Allah'ım!

Gözyaşlarımıza, basiret gözü kat Allah'ım!

Yeni hicri yılbaşında hicretimize, kalbi şuurumuza giden yolda hicri yılımızı hicret ruhumuzla yerkürede ümmetin tebliğ burçlarına giden seyahatlerine, intibahlarına, irşatlarına kuvvet ve gayret ver Allah'ım!

Amin, amin, amin, bi hürmeti seyyidil mürselin ve ala alihi ve sehbihi ecmain. Amin.

Mescid-i Aksa'nın bir cuma sabahında 3 ay evvel tazarru ve niyaz ile ruhen, kalben ve manen bulunma iştiyakıyla yazılmış bu satırların, Filistinli kardeşlerimize zalimlerin kan kustuğu bugünde, yüreğimizi parçalayan ızdırabına ve ızdırarına, ümmetin bu derin yarasına merhem olması duasıyla, Senden medet ve merhamet diliyoruz ya Rahim, ya Kerim!

QOSHE - Mescid-i Aksa'da tazarru - İsmail Berk
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mescid-i Aksa'da tazarru

4 0
09.10.2023

Ey Kudüs!

Rahmani varlığına bizi dahil et!

Ya Rabbi, Cumanın Kudüs'unde Kuddûs isminle kalplerimizi, ruhlarımızı, vicdanlarımızı rızana dahil et!

Nebiler otağında, onların yüzü suyu hürmetine ümmetin prangalarını kır!

Şuurlandır sorumluluk taşıyanları başta olmak üzere.

Başlarına akıl ve feraset ver. Basiret ve şecaat ver.

Ümmetin ihlas ve ilimle mücehhez müdrik amel sahiplerinden manevi ordunu, manevi cihadını ve maddi inkişafını da katarak esaret zilletinden kurtulmayı nasip eyle, nasip et, nasip kıl ya Rabbi!

Huzuruna gelmiş, sabahın cumasında, ümmetin hüzün çağlayanında senden medet isteyen ve bu satırları okuyanlarla birlikte hakikat yolunda bize iman tazeliği, şevk bineği, hizmet aidiyeti, huzur nimeti, sağlık lütfu, iz'an ve im'an müşahedeleri nasip eyle!

Maddi ve manevi rızkımıza bereket ver!

Nefsimizi ıslah eyle!

Zihnimize sükunet ver!

Kalbimize emniyet ver!

Kulluk maksadımıza inşirah ver!

Bizi kudsi Kudüs'ünde İbrahimi olanla teçhiz eyle!

Halilullah'a müntesip, sofrasına ikram ehli yap!

İslam aleminin zillet........

© Risale Haber


Get it on Google Play