We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bart Jan Spruyt: Leve het debat!

1 0 0
10.05.2019

Alle reformatorische scholen, van vmbo tot hbo, moeten een debatclub hebben. Jongeren doen daar de kennis en vaardigheden op die een belangrijke bijdrage leveren aan hun vorming tot weerbare christenburgers.

Twaalf scholieren van vier Dordtse scholen gingen elkaar afgelopen maandag in de Grote Kerk van Dordrecht verbaal te lijf over de synode van Dordrecht. Die was die dag juist 400 jaar geleden en juist in die kerk afgesloten met de plechtige voordracht van de Leerregels. Het Reformatie Instituut Dordrecht had bedacht dat het goed zou zijn dat moment te markeren met het organiseren van een debat tussen Dordtse jongeren over kwesties als maatschappelijke polarisatie, het geloof als mogelijke bron van oorlog en geweld, de scheiding van kerk en staat en de vrije wil (en dat we die niet hebben, zou blijken uit onze verslaving aan onze mobiele telefoon). Alle vier de middelbare scholen hadden een team afgevaardigd om met eigen gekozen stellingen met elkaar in debat te gaan.

Als juryvoorzitter heb ik deze bijeenkomst met veel genoegen bijgewoond. Het Johan de Witt Gymnasium leek de gedoodverfde winnaar, maar de drie leerlingen van het Wartburg College –locaties Marnix en Guido– hadden zich toch beter voorbereid en de harten van de juryleden gestolen door hun samenspel: de jongen (uit havo 3), die aanvankelijk in alle bescheidenheid had gezwegen, werd door zijn twee vrouwelijke teamleden aangemoedigd alsnog het woord te nemen, en hij deed dat uitstekend. En zo mocht ik aan het einde van de ochtend een grote beker uitreiken aan Elise Priester van het Wartburg........

© Reformatorisch Dagblad