We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bart Jan Spruyt: Alleen de doop schept verwachting

1 0 0
05.07.2019

Voor onze gezinnen, scholen en kerken is er maar één bron van hoop, en die ligt niet in ons maar buiten ons: in Gods beloften. Als we dat vergeten, ligt volgens Calvijn het gevaar op de loer van „een soort geremdheid om kinderen op te voeden tot een vroom leven.”

Eigenlijk heb ik nooit ergens helemaal bijgehoord. Ik denk dat dat vooral komt omdat ik altijd en overal iets van een zijinstromer ben geweest.

Nu in het onderwijs, waarin ik pas twaalf jaar werkzaam ben. Daarvoor als politiek journalist en als Haagse opiniemaker: ik wist niets van politiek toen ik aan deze periode in mijn leven begon, en ben destijds alleen maar in Den Haag gaan werken omdat ik niet naar de Veluwe wilde verhuizen. En een conservatief is een politieke wees.

Daarvóór promoveerde ik in Leiden aan de theologische faculteit, terwijl ik nooit één theologisch college heb gevolgd. Ik ben geschiedenis gaan studeren omdat ik mijn hoofd niet kon houden bij de juridische colleges in Leiden en een geleerd nichtje mij toen naar Utrecht lokte.

Reformatorisch onderwijs volgde ik pas vanaf de vierde klas van de middelbare school. En zelfs als kerkganger ben ik een zijinstromer. Ik was een jaar of elf toen ik voor het eerst een kerkdienst bijwoonde. Daarvóór werd mijn leven helaas niet bepaald door de Bijbel, het leren van psalmversjes, zondagsschool en kerkgang, een bekeerde oma of een godvrezende vader, maar door voetbal, Mies Bouwmans ”Een-van-de-Acht” en de Osmond Brothers. Dat........

© Reformatorisch Dagblad