We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hvor mye er ungdommen i Molde verdt?

3 0 0
12.10.2019

Molde kommune har brukt marginalt med midler på ungdomssatsning de siste årene ifølge KOSTRA-tallene. Vi ligger langt under hva sammenlignbare kommuner, og landet for øvrig, bruker per ungdom. Hver gang ungdomsrådet har tatt opp denne problemstillingen overfor politikerne har det hver gang kommet løfte på løfte om at satsningen skal bedres og pengebruken skal opp. Nå når politikerne har muligheten til å følge opp dette velger de heller å gå rundt grøten og forspille den sjansen de har.

Borgerlisten mener blant annet at forslaget med ungdomskvartalet er helt absurd og overdimensjonert. At det heller burde legges på nivå med det ungdommen vil ha og behøver fremfor å sitte å maksimere en ønskeliste. Men ungdommen har faktisk kommet med sine synspunkt, ønsker og behov mens prosessen rundt et ungdomshus har pågått de siste 10 årene. Det viktigste ble presentert i saksfremlegget om ungdomskvartalet for formannskapet og i uttalelsen........

© Rbnett