We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Krav om tillitsfull utredning

2 0 0
10.10.2019

Det er også mange som sterkt ønsker fortsatt ferge, med et optimalisert og utvida fergesamband, noe som ser ut til å kunne bli aktualisert.

Samferdselsdepartementet har tydelig gitt til kjenne at Nye Veier har fått i oppdrag å utfordre vedtatte konsept og planer der de ser at ny teknologi eller andre forhold tilsier det. Målsettingen med en eventuell ny utredning vil være å sikre at det videre planleggingsarbeidet baserer seg på en helhetlig og full utredning av aktuelle alternativer med oppdaterte forutsetninger. En ny utredning må ta utgangspunkt i hva prosjektet er tenkt å løse. Det må legges til grunn best mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Utvikling........

© Rbnett