We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Reiselivet sier nei til gift- deponi på Raudsand

3 0 0
03.11.2018

Reiselivsnæringen og de marine næringer er framhevet som særdeles viktige framtidsnæringer for Norge. Ikke minst for distrikts-Norge. Disse næringene baserer seg på fornybare ressurser og vil være bærebjelker for vår velferd i et evighetsperspektiv hvis vi er føre var i forvaltningen av naturen og naturressursene.

Etablering av et giftdeponi på Raudsand i tilknytning til Tingvollfjorden er en betydelig trussel og omdømmeutfordring for de som driver naturbaserte næringer i Tingvollfjorden, Sunndalsfjorden og flere andre fjorder rundt. En slik etablering vil true naturmangfoldet, og deponiplanene blir møtt med bred og kraftig motstand fra dette hold. Vi er derfor glad for at Miljødirektoratet viser tommelen ned.

Negative konsekvenser ved en hendelse ved et deponi for farlig avfall, og hendelser knyttet til transporten til et slikt deponi, gjør at kommunene Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Tingvoll og Sunndal – alle unntatt vertskommunen Nesset – har uttrykt klar motstand mot........

© Rbnett