We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Den sinnsyke kjærligheten

2 0 0
04.10.2019

Jeg stiller meg undrende til anmeldelsen av ”Romeo og Julie” som ble publisert på RB-nett 26.09. Beskrivelsen yter ikke teaterforestillingen rettferdighet. Derfor er det på sin plass at de fortapte elskende får sin forsvarstale.

Stykket utfordrer publikumsopplevelsen og setter en klassisk historie inn i rammen av vår tid. Det utfordrer den tradisjonelle teateropplevelsen. Det ligger derfor i prosjektets natur at noen kommer til å elske det, og noen kommer til å hate det. Men er det ikke nettopp kunstens rolle å utfordre oss til å tenke i møte med samfunnet?

Det er synd at anmelderen hadde en under middels teateropplevelse. En må allikevel kunne forvente at en anmelder forsøker å sette seg inn i prosjektets intensjon, slik at kritikken blir berettiget.

Regissør Simen Formo Hay og gjengen, har etter min mening klart et lite kunststykke: De har laget teater som både er en dyptgripende kunstopplevelse med mange lag som samtidig er god underholdning. Den er tilgjengelig både for et gjennomsnittspublikum, og for meg som lever av å lage teater. Som min mor sier, er det ikke ofte et teaterstykke blir heftig debattert på lærerrommet. Dette er altså unntaket.

Det problematiske med anmeldelsen, er at det fremstilles som at det ikke er Shakespeares klassiske historie spilles ut, men et vilkårlig nachspiel. La det ikke være noen tvil: Dette er ”Romeo og Julie”, men karakterene heter Sara og Pil, og begge er kvinner.

For hvorfor skal man sette opp et 424 år gammelt stykke som alle kjenner inn og ut? Hvordan tilfører man........

© Rbnett