We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Oppkverna gamle bildekk må bort fra fotballbanene!

1 0 0
25.09.2019

Som Rådmannen skriver i sakspapirene er det gjort mye bra arbeid for å rette opp i gamle synder. Og vi venter på at Miljødirektoratet skal komme med nye nasjonale retningslinjer. Disse må vi selvsagt følge og er vi uenige i dem får vi jobbe politisk på nasjonalt nivå for å endre dem.

Molde kommune er både ansvarlig eier av baner og Forurensningsmyndighet i denne saken. Molde Eiendom og idrettslag er sentrale aktører i drifta av banene. Det er dette som gjør saken så spesiell. Vi må ta på det høyeste alvor at vi er Forurensingmyndighet for et område der mange av barna våre bruker store deler av fritida si.

Vi må skaffe oss oversikt over eventuell forurensingsmengde for........

© Rbnett