We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fortetting kan vere bra- også i Julsundvegen!

1 0 0
12.11.2019

Molde SV er det partiet som er mest for fortetting fordi vi ønsker å legge til rette for at folk skal kunne bo sentralt. Samtidig er vi det partiet som oftast stemmer imot fortetting i kommunestyret. Alt for høg utnyttingsgrad på tomta og utilbørleg i høve eksisterande bygningar er oftast vår grunn.

Bjørn Jacobsen Foto: BJØRN BRUNVOLL

Molde kommune ligg i toppsjiktet på landsstatistikken for dispensasjon i byggesaker. Er det planverket det er nokke feil med sidan ein må dispensere frå det heile tida? Eller er det politikarane som høyrer meir på utbyggjarane en på dei som bor der frå før? Eg skal spørje ordføraren om dette i kommunestyret 21. november.

Se vedlagte tabell fra KOSTRA.


Spørsmål til ordføraren:

«Statistikken det gjeld er SSB sine KOSTRA - Kommune Stat Rapportering - tala for Plan, byggesak og miljø der det kjem fram at Molde sin andel av innvilga byggesøknadar som skjer gjennom vedtak om dispensasjon frå plan ligg på 35 prosent. Landet elles utan Oslo ligg på 18 prosent.

Kva er grunnen til at så stor del av innvilga byggesøknadar som 35 prosent skjer på grunnlag av dispensasjon i Molde kommune?»

Se vedlagte tabell fr KOSTRA (over).

«I RB mandag 4. november 2019, kommer kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsen med et innlegg som inneholder så graverende feil at det ikke kan stå uimotsagt.»

Konkret kjem dette fram i mitt forslag i Julsundvegen der utbyggjarane allereie ein gang har minimert:

«4.Molde kommune gjør i alt for........

© Rbnett