We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nový Smer, starý obsah

10 0 0
08.12.2019

Snemy Smeru pripomínali vždy dobre naolejovaný stroj. Potvrdí to azda každý, kto ich niekedy navštívil. Po burácajúcom prejave predsedu nasledovali pozdravy hostí, po nich krátka diskusia a hotovo. Hladký priebeh nenarušilo nič, čo by mohlo poškodiť imidž strany.

Hoci práve snem sa javí ako ideálna platforma na debatu o vnútorných problémoch, nič také v prípade Smeru nehrozilo. Vedenie strany sa vždy držalo zásady, že špinavá bielizeň sa neprepiera na verejnosti. Napriek vnútornému pnutiu a existencii viacerých krídel tak Smer navonok vystupoval vždy jednotne. Hoci takáto jednota nevyznievala úplne prirodzene, v očiach voličov, neustále konfrontovaných s rôznymi žabomyšími vojnami v iných stranách, to zjavne prispievalo k jeho väčšej dôveryhodnosti.

Keďže scenár........

© Pravda.sk