We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Obraz v zrkadle

19 0 0
09.11.2018

Pravdaže, obraz vo volebnom zrkadle môže byť len taký presný, ako presne sa vyjadria voliči vo voľbách. Existujú spôsoby, ako korigovať odchýlky a zaokrúhľovať nepresnosti. Neexistuje však spôsob, ako vo verejnom živote vykompenzovať nezáujem voličov.

Voľby starostov a miestnych samospráv nie sú referendum, ktoré má zabudovanú výraznú poistku v podobe minimálneho počtu zúčastnených voličov na to, aby bolo platné. Na rozdiel od referenda, vo voľbách tiež neexistuje tabu, pravdaže, okrem základných zákonov nášho štátu.

Voľby prenesene rozhodujú o tom, koľko peňazí sa vyzbiera a čo s nimi budú robiť samosprávy a........

© Pravda.sk