We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Všetci spolu, každý za seba

12 0 0
18.10.2019

Slovenská republika sa prihlásila k multilateralizmu prostredníctvom vyhlásenia NR SR k parlamentom a národom sveta z 3. decembra 1992, v ktorom vyjadrila vôľu plnohodnotne sa zapojiť do činnosti OSN a prispieť tak k naplneniu jej cieľov. Korene nášho moderného multilateralizmu sú však staršie: Masaryk aj Štefánik mysleli a konali multilaterálne, inú alternatívu vlastne ani nemali. Beneš bol v rokoch 1935–1936 predsedom Valného zhromaždenia Spoločnosti národov v Ženeve, čo približne zodpovedá funkcii dnešného........

© Pravda.sk